Featured
Til englene på psykiatrisk Tekst Stein Holte Dere som kan gjøre helvete om til paradis bare med et smilDere som trøster oss gjennom noen av våre livs hardeste dagerDere som stadig redder livmed deres daglige omsorgDere...
Sosialt arbeide var i mange år preget av en behandlingsoptimisme i de skandinaviske «velferdsstatene», med en tilsvarende vilje til å gripe maktfullt inn i menneskers liv. Gode og verdige liv var definert innenfor en normalvariant, og «omsorg» ble ansett for å være selve kjennetegnet på velferdsstaten. Men etter hvert spredde det seg en rådvillhet og maktesløshet blant sosialarbeidere, forskere og politikere, med en nagende mistanke om at ingen av tidens behandlingsmetoder egentlig nyttet eller virket. I desperasjon begynte nordiske behandlere å lete etter alternative metoder til det avgrensede livsopphold for å fremme endring.
I denne boka forteller Karl Kristian Indreeide om hvorfor han, som var sosialist i sin ungdom, driver sitt eget firma – og tar ut utbytte. I samtale med idéhistoriker Gudmund Skjeldal reflekterer han over hva innovasjon kan være i omsorgssammenheng, og hva det er å hjelpe andre mennesker.
Elevene skal lære mye i løpet av årene på skolen, men for å lære må de først ha det bra. De må bli møtt av lærere som gir dem kjærlighet, de må få utfordringer som gir dem en opplevelse av mestring, og de må kjenne seg trygge, hevder Sven Lindbäck i dette essayet, og konkluderer med at når disse behovene er dekt, kan de fleste barn lære det aller meste.

Artikler

Sett i lys av de siste dagers storm i et vannglass ønsker Torggata Blads redaksjon å presisere våre standpunkt og grunnverdier, siden det åpenbart er et behov for det. Vi kommer aldri til å lefle med fascister, nazister og rasister, og vi vil fortsatt være et organ for anti-fascistisk og anti-rasistisk diskurs.
Leder Tekst Redaksjonen Å gi ut et nummer med omsorg som tema...
Omsorg er å ta vare på hverandre og våre omgivelser. Hele livets utvikling har vært avhengig av – mye mer enn mindre – ubevisst omsorg. Fra de første celler som slo seg sammen, via arter som samarbeidet, til individer som tok vare på sitt eget avkom.
Make Tekst Hasse Brinch vi er så likevi kunne værtbrødre er det...
Koronakrisen har synliggjort hvordan fremtidens velferdsstat må bygges på omsorgsetikk fremfor nyliberalismens egeninteresse, hevder sosiologen Kathleen Lynch i dette essayet.
Sosialt arbeide var i mange år preget av en behandlingsoptimisme i de skandinaviske «velferdsstatene», med en tilsvarende vilje til å gripe maktfullt inn i menneskers liv. Gode og verdige liv var definert innenfor en normalvariant, og «omsorg» ble ansett for å være selve kjennetegnet på velferdsstaten. Men etter hvert spredde det seg en rådvillhet og maktesløshet blant sosialarbeidere, forskere og politikere, med en nagende mistanke om at ingen av tidens behandlingsmetoder egentlig nyttet eller virket. I desperasjon begynte nordiske behandlere å lete etter alternative metoder til det avgrensede livsopphold for å fremme endring.
I denne boka forteller Karl Kristian Indreeide om hvorfor han, som var sosialist i sin ungdom, driver sitt eget firma – og tar ut utbytte. I samtale med idéhistoriker Gudmund Skjeldal reflekterer han over hva innovasjon kan være i omsorgssammenheng, og hva det er å hjelpe andre mennesker.
Elevene skal lære mye i løpet av årene på skolen, men for å lære må de først ha det bra. De må bli møtt av lærere som gir dem kjærlighet, de må få utfordringer som gir dem en opplevelse av mestring, og de må kjenne seg trygge, hevder Sven Lindbäck i dette essayet, og konkluderer med at når disse behovene er dekt, kan de fleste barn lære det aller meste.

Bøker

Journalistene Ingeborg Eliassen og Sven Egil Omdal er åpne med at de – til tross for at de selv ikke kunne ha tenkt seg å jobbe mindre – er svært positivt innstilt til ideen om borgerlønn. Hovedmålsettingen deres med å skrive boka har først og fremst vært å skrive en bok som bidrar til å sette debatten om borgerlønn høyt oppe på den politiske dagsorden, snarere enn å være et ensidig partsinnlegg.
I år er det ti år siden Fukushima-ulykken i Japan. Den japanske aktivistforfatteren Sabu Kohso, som emigrerte til USA på 1980-tallet, har tilbrakt mye tid i Japan det siste tiåret for å følge solidaritetsarbeidet etter atomulykken. Resultatet er boken «Radiation and Revolution».
Boka Korstoget mot velferdsstaten er, for å si det litt selvmotsigende, en skikkelig godtepose av en samfunns-grøsser. Underveis i boka vet man etter hvert ikke om man skal le eller gråte, så man ender opp med å måpe.
mose på tre skog

Tekst: Stein Holte

KOSMOS ELEGI OVER MENNESKEHETEN

Ah, hvem pustet så uendelig lettet ut

Da vi ble kvalt av vår egen likegyldighet?

Det var moder jords planter og dyr

Som hadde lidd under menneskets skyldighet

Naturen jublet og dyrene sang

Jorda fikk endelig puste

Og menneskets byer ble skoger igjen

Og maskinene begynte å ruste


Oh, hvem sukket så uendelig tungt

Da menneskeheten gikk bort?

Det var det mektige kosmos selv

Som tenkte: hva har de gjort?

De var blant det mest finurlige av alt

Som min sjel og mitt hjerte skapte

De kunne blitt guder jeg gav dem alt

men de de ble parasitter og tapteFra "Hvorfor ulver uler" epic.No 2016

Random

Make Tekst Hasse Brinch vi er så likevi kunne værtbrødre er det derfor vi hater...

Musikk

Eldre artikler

Hver morgen takker jeg min ME-syke venninne for at hun gjør den jævla jobben hun gjør og peker på hva som er meningen og hva det er verdt å kjempe for.
Å være lærer i 2022 er sannelig ikke det samme som å være lærer i 1992. Så enkelt de må ha hatt det den gang! Nå har ikke elevene lenger lærebok i tyskfaget, verken fysisk eller på nett. De har ikke lekser, og ingen mappe å ha utdelte ark i.
Egon M. O’Malleys oppsiktsvekkende forskning har høstet lovord og ovasjoner i ornitologkretser over hele verden. Etter hans nylig avholdte disputas, har han i folkeopplysningens ånd begunstiget Torggata Blad med tillatelse til å offentliggjøre hans fremragende doktoravhandling om kråker og måker.
Den spanske legenden Durruti har fulgt artikkelforfatteren gjennom store deler av livet. Her innvier han Torggata Blads lesere i hvilken betydning Durruti har hatt for anarkist- og antifascist-bevegelsene.

Torggata Blad er et kompromissløst uav-hengig blad og nettmagasin – en humoristisk, systemkritisk og informativ utgivelse som sparker til venstre og høyre, oppover og nedover og midt i balla.

Pr. 2022 er Torggata Blad et forum for en fargerik forsamling av bidragsytere med varierende interesser og orientering. Det er en rar og forhåpentligvis skjærende stemme i koret av norske magasinutgivelser.

Torggata Blad ble grunnlagt i 2003 av
Bror Wyller (Forfatter og lege)

Torggata Blad er støttet av: