Adolph_Tidemand_-_Low_Church_Devotion_-_Google_Art_Project_(9QGXjFzX4Caijw)

Norges Bedreviterforbund har i dag lest Dagbladet, artikkel om ny gallup, der Siv Jensen intervjues for Frp går mest frem. Siv mener det har med å gjøre at hun leverer, ikke minst i samferdselspolitikken Leverer! En sak på tapet, de har gått inn for et privat veiselskap i Norge! Frp er bilistenes party! Flott! Den ensomme ulv langs landeveien, den norske harry, evt blodharry, er Frps beste venn og målgruppe! Full støtte!
Det er klart at selvskryt er å foretrekke av en som virkelig leverer! Feett!
Olsen og Hansen og Nilsen med pilsen på Olsen, slår glass etter glass i bordet, ser på hverandre og mener som oss tvert at nå har Frp sin sjanse! Stikk den! Dette gunstige forslag til Ap om å ta inn 10.000 syriske flyktninger, søppel! Dette neri der æra ikke vårt probblem!
Og skolemat til unga! Skakke frua få smøre matpakke tirrem eller! Ellers hakke hu noe å gjørra på om morran! Da gidderakke stå opp!

Torggata Blad er et kompromissløst uavhengig blad og nettmagasin – en humoristisk, systemkritisk og informativ utgivelse som sparker til venstre og høyre, oppover og nedover og midt i balla.

Pr. 2023 er Torggata Blad et forum for en fargerik forsamling av bidragsytere med varierende interesser og orientering. Det er en rar og forhåpentligvis skjærende stemme i koret av norske magasinutgivelser.

Torggata Blad ble grunnlagt i 2007 av
Bror Wyller (forfatter og lege)

Torggata Blad er støttet av: