Quim Kamikaze graver opp søppel fra jorden i Enebakkveien 460B og C.

Boligbygg Oslo KF møtte husokkupanter i retten

Hjemløse boligokkupanter tok seg inn i et tomt kulturhus bak grensen til Østmarka. Der fant de riveplaner, og store mengder potensielt miljøskadelig avfall.

Funkisvillaen på Lysopp. Oppført i 1939
Funkisvillaen på Lysopp. Oppført i 1939

(Tekst og Foto: Dag Axel Sneve)

Lysopp ser ganske koselig ut fra utsiden. Et nedgrodd gårdstun med egne bikuber, et grønt funkisbygg, og noen slitte, røde trehus. Enebakkveien 460B og C ligger plassert en 20minutters busstur mellom Oslo og Lillestrøm, rett utenfor grensen til Østmarka.

Her har en gruppe unge aktivister tatt bolig fra begynnelsen av mai, og de sendte et innbyggerforslag med 300 underskrifter til Oslo Kommunestyre. De vil ta boligene i bruk, og sette dem i forsvarlig stand.

Søppelfylling

Men idyllen skjuler en hemmelighet. Plassen er brukt som provisorisk søppelfylling, uante mengder avfall er gravd ned i bakken. Malingspann, flasker med klor, murpuss og isopor.

-Det ser ut som mesteparten stammer fra 90-tallet en gang, sier en av beboerne.
-Vi har minst en søppelpose fylt med gamle kassetter. Det virker som om noen har kastet det her og håpet ingen skal finne det. 
Boligbygg har, som ansvarlig for eiendommen, enten ikke visst om søppelet, eller visst om det, og ikke gjort noe med det.

DSC_3485
Beholdere med fugemasse og hydraulikkolje.
Et gammelt malingspann ligger halvveis nedgravd.
Et gammelt malingspann ligger halvveis nedgravd.
Søppelsekker stablet bortover.
Beboerne har allerede fylt opp flere søppelsekker, som er stablet rundt om på tomta.

Byantikvaren ønsker fortsatt bruk

I følge Byantikvaren ble husmannstua på Lysopp oppført en gang på 1800tallet, og den toetasjes funkisvillaen ble bygget i 1939. En dobbeltgarasje og to uthus ble oppført på et senere tidspunkt.

Den opprinnelige Gammelstua har blitt forsøkt restaurert, og lafteveggene har fått et ytre murlag. Det har ført til at fukt har samlet seg inne i veggene, og tømmeret har fått store råteskader. Funkisvillaen er i bedre stand, men er ikke tilknyttet vann eller avløp. 

Elektronisk avfall funnet halvveis nedgravd.
Elektronisk avfall funnet halvveis nedgravd.

 

Eiendommen ble kjøpt av Oslo kommune i 1974, og Boligbygg Oslo KF fikk ansvaret for eiendommen, hvor TV-2serien Frikjent ble spilt inn. Husene har stått tomme i flere år, etter at Boligbygg vurderte tilstanden så dårlig at det var uforsvarlig å leie dem ut. Boligen ble okkupert i januar 2015, okkupantene ble deretter fjernet. Kort tid etter sendte Boligbygg søknad til Plan og Bygningsetaten (PBY) om å rive bebyggelsen.

I begrunnelsen står det at boligene ikke er brukbare som kommunale boliger, og det vil medføre store utgifter å få dem i godkjent stand. Dessuten er det et problem med at «narkomane og hjemløse» okkuperer boligene.

Rivearbeid utenfor markagrensa er forbudt i følge Markaloven §5, men PBY slo fast at §15 ga dispensasjon, og godkjente rivingen, på bakgrunn av at det ikke strider mot Markalovens funksjon.

Byantikvaren sier i sin uttalelse (lenke til PDF) at det er et historisk kulturområde, med over 100 år menneskelig bebyggelse. Videre skriver de: ‘

«Bevaring av bygningene tilhørende husmannsplassen Lysopp og den yngre tomannsboligen i byggmesterfunkis, kan gjennom fornyet bruk hindre at kulturlandskapet gror igjen og bidra til formidling av viktig historie.

Enebakkveien 460 B og C eies av Oslo kommune, og Byantikvaren vil derfor oppfordre til bevaring og istandsetting av husmannstua med tilhørende uthus, samt bevaring og istandsetting av tomannsboligen i byggmesterfunkis. Bygningene har imidlertidig ikke så høy bevaringsverdi at vi vil føre dem opp i Byantikvarens gule liste.

Byantikvarens uttalelse
Byantikvarens uttalelse

Byantikvaren oppfordrer til at de to eneboligene istandsettes og bevares, men erkjenner at bevaring vil forutsette utskifting av betydelig mengde eksisterende bygningsdeler.»

Rivesaken ble så oversendt til bydelsadministrasjonen i Bydel Søndre Nordstrand, som vedtok riving.

Rivingsjobben ble gitt til firmaet Øst-Riv AS.

Byfogd

Okkupantene, som går under navnet «Arbeid- og Bo-Samvirket Lysopp Husmannsplass», sendte et innbyggerinitiativ til Oslo kommune før de gikk inn, og opprettet deretter egen facebook-side for prosjektet. Boligbygg merket dette, og sendte teknisk forvalter Hans Degrel til tomten, for å bekrefte at den var okkupert. 

Boligbygg stevnet dem deretter til Byfogden, med krav om at beboerne flytter ut snarest, og betaler saksomkostninger. De ville sikre eiendommen mot videre skade, og unngå personskade på okkupantene.

Rettsaken falt 14 mai. Beboerne prosederte saken selv. De ønsket at retten ventet til innbyggerinitiativet ble behandlet av Oslo Bystyre, og at kravet om saksomkostninger bortfalt.

De førte egne vitner, en rørlegger og en elektriker (bekjente som jobbet gratis), som gikk god for at vannsystemet og elektriske systemer var i tålelig stand.
Aktoratet ville ikke godta vitnenes forklaring.

Kjennelse faller innenfor lovens fastlagte tid (to uker).

Boligbygg kjente til avfallet

Hans Degrell i Boligbygg er teknisk forvalter for Enebakkveien 460B og C.

Det er funnet store mengder potensielt miljøskadelig avfall på eiendommen, men ser ikke dette nevnt i papirene Boligbygg har sendt til PBY. Var Boligbygg klar over omfallet av søppel på eiendommen?

-Ja, vi var klar over dette. Det er en del på overflaten, men enda mer under jorden. Dette er tatt med i avfallsplanen til rivingsfirmaet vi har bestilt (Riv-Øst AS). Vi vil rive husene, men samtidig bevare skogsområdet som er der.

Torggata blad kommer tilbake med mer.

Torggata Blad er et kompromissløst uavhengig blad og nettmagasin – en humoristisk, systemkritisk og informativ utgivelse som sparker til venstre og høyre, oppover og nedover og midt i balla.

Pr. 2023 er Torggata Blad et forum for en fargerik forsamling av bidragsytere med varierende interesser og orientering. Det er en rar og forhåpentligvis skjærende stemme i koret av norske magasinutgivelser.

Torggata Blad ble grunnlagt i 2007 av
Bror Wyller (forfatter og lege)

Torggata Blad er støttet av: