Byutvikling i Oslo

Byutvikling er folkets utvikling. Vi får den by vi fortjener. Alt springer ut av folket, av folk som oppfører seg som folk.
Folk er folk, sier man, på Ludus pub og Ocean pub, der det sitter folk fra morgenen og drikker øl, og folk er overalt.
Folk drikker øl og gjør det ikke.
Folk rundt i denne byen må da studeres og blis kjent med. På Trosterud ligger kafeen Memento Vivere, husk å leve, den åpner halv åtte om morran, der treffer man folk. Treffer. Ser. På T-banen mer ser man folk, og de som drar tidlig skal gjerne på jobb, de som drar på formiddagen er mer trygdemisbrukere, i godtfolk mening, de er unnasluntrere og gidder ikke jobbe.
Til beste for dem at de går der og surmuler! Som man reder, så ligger man!
Snufs Folk. hoverer, og sier at hadde folk gjort som dem, hadde det ordna seg.

Sagene, en bydel som hadde babyboom, nå mindre,er en bydel i vekst. Å forstå grøntområdenes betydning, får man mulighet til her, parken ved Sagene bydelshus er til bruk. Bjølsen-parken er mer tumleplass, bak Bjølsen skole.
Hovinbyen,et stort utbyggingsprosjekt, kan man studere, det som er i gang, Stensparken er en park stort sett bare de som bor i området vet om, men alment tilgjengelig med koselig kafé.
Rekreasjon er et tema

Dagligliv i Oslo, her Torggata med tilliggende herligheter, i skrivende stund på Kulturhuset i Youngsgata, topp!
Lættis får man av dette torget, som ikke er grønt, men noe så nytt som en urban tumleplass! Fett. Dette nydelige torget går inn i en ny vinkling på gata,som visstnok skal være gata mellom torgene,rett og slett, en travers i denne byen som har blitt til.
Før en snusfornuftig gate,nå en reell gate. Rett og slett. Po prostu på polsk, der jeg skriver et ytenlandsk uttrykk for å markere byen som prinsipielt inkluderende, en inklusjonsdynamikk blant barn ses i Sageneparken, der innvandrerbakgrunn ikke betyr noe. Fint.
St. Halvard, et totem i Oslos dynamikk og forståelse, all including saint, tas i bruk for å vise Oslo som byen med det store hjerte.
Fra Lier, ved Drammen, dermed har dette symbol magnum også en greie på å binde sammen de to endepunkter i fjorden fra havet, Drammen og Oslo, med jorbruksstrøket Lier, dermed er fjordens enhet endelig intakt!
Da kan vi foreløpig her avslutte.

Torggata Blad er et kompromissløst uavhengig blad og nettmagasin – en humoristisk, systemkritisk og informativ utgivelse som sparker til venstre og høyre, oppover og nedover og midt i balla.

Pr. 2023 er Torggata Blad et forum for en fargerik forsamling av bidragsytere med varierende interesser og orientering. Det er en rar og forhåpentligvis skjærende stemme i koret av norske magasinutgivelser.

Torggata Blad ble grunnlagt i 2007 av
Bror Wyller (forfatter og lege)

Torggata Blad er støttet av: