Paludans norske copycats

Paludans norske copycats

Tekst Stein Lillevolden Illustrasjon og foto Redaksjonen og diverse kilder

Den rasismedømte danske partieier Rasmus Paludan er på sterkt nedadgående kurs i Danmark, så derfor prioriterer han nå kontakt med nordiske og tyske rasistgrupperinger. Imidlertid krever Paludan alltid total underkastelse – noe som desidert er ironisk, siden det nettopp er underkastelsen han og hans disipler alltid kritiserer islam for.

I Norge har særlig det såkalte Selvstendighetspartiet ved Ellen Due Brynjulfsen og SIAN, Stopp Islamiseringen av Norge, under ledelse av Anna Bråten og Lars Thorsen omfavnet ham og forsøkt å tilegne seg Paludans metode for organisasjonsbygging. Det de ikke har forstått er at det ikke finnes noen organisasjon rundt Paludan – alt handler om ham, den store karismatiske leder. På den arenaen blir det et uoverstigelig problem at de norske disipler, hver for seg eller sammen, besitter karisma i like stor grad som en svett brunost.

Paludan derimot, mener uten det minste grann tvil at han, og kun han, besitter den nødvendige populistiske karisma og intellektuelle kapasitet for å lede Norden mot lyset og en ny dag. Dette «høyeste vesen» gjorde ham i begynnelsen til et perfekt meme for YouTube og andre sosiale medier, en slags levende Pepe The Frog, som han til forveksling ligner. Unge strømmet til hans demonstrasjoner og koran-avbrenninger, ikke fordi de støttet ham eller var rasister, men fordi de ville se frosken i levende live. Heldigvis er han en stor skuffelse i uredigert format, så etter valgnederlaget i fjor er hans bevegelse i Danmark i ferd med å gå i oppløsning.

Frihedens Soldat

Når Paludan begynner alle sine «taler» med: «Jeg er Rasmus Paludan. Frihedens soldat. De svages beskytter. Samfundets vogter. Danernes lys. Sjælefredens kilde. Nordens håb. Sandhedens sendebud. Fredens skaber. Og partileder for Stram Kurs», så er ikke denne harangen ironisk ment. Det er hans sanne selvbilde, og betalende medlemmer som har våget så mye som å trekke på smilebåndet av galskapen, har brått blitt eks-medlemmer. Men det er grenser for hvor mange ganger en gidder å se et omreisende sirkus med bare ett forslitt nummer med en møllspist frosk som kvekker rasisme. Lenge hadde Paludan suksess med å reise Danmark tynt for å brenne koraner og holde taler fylt med barnslige tabuord i et omfang som gjorde at selv ikke hans nærmeste allierte lenger gadd å være med på galskapen. Han er helt ute av stand til å samarbeide med noen som ikke ubetinget hyller ham som det store lys. Nyhetens interesse overfor en infantil person med fyrstikker og tennvæske har avtatt, og mange har begynt å sette spørsmålstegn ved at den danske stat hvert år skal bruke over 150 millioner kroner på politifolk og Politiets Efterretningstjenestes livvaktstjeneste for å beskytte Paludan og hans alkoholiserte følgesvenner. Særlig når han i ly av politibeskyttelse stadig får utføre rasistiske forbrytelser.

Paludan har nå fullstendig forlatt ethvert forsøk på argumentasjon, og er helt og holdent gått over til avbrenning av koraner i et omfang som kan holde et middels bokforlag i live. Den religiøse pyromanien krydres med skjellsord, beskyldninger om at muslimer er pedofile, fordømmelse av homoseksualitet og vulgære kallenavn for kjønnsorganer i en lind strøm av grove rasistiske utfall bl.a. mot Black Lives Matter, Antifascistisk Aksjon og andre antirasister, i tillegg til negative karakteristikker av politiet som beskytter ham; og alt dette i et så stort omfang at det sprenger rammen for enhver rasismeparagraf, hvilket trolig er grunnen til at han er dømt bare for et lite antall av hans dypt rasistiske utfall og trusler om folkefordrivelse og utryddelse.

Rasistisk standup

Enkelte rasistiske «performancekunstnere» som svenske Dan Park og den danske avføringskunstner (der kunstverkene alltid består av urin og dritt) Uwe Max Jensen er full av beundring for Paludans «aksjonskunst», og er hans faste ryggklappere i alle rasistiske markeringer. Men han har et tiltagende problem med at hans lille flokk med trofaste støtter hovedsakelig består av incels og kvinnehatere med alkohol- og kriminalitetsproblemer. Her ligner hans skrumpende masser til forveksling på SIAN, uten at det gjør dem mer stabile og troverdige. SIAN-trioen Ellen Due Brynjulfsen, Anna Bråten og Lars Thorsen har det seneste år gjort alt for å fange Paludans oppmerksomhet og gjøre seg lekre, men det har tatt tid, for Paludan har kun et eneste fokus: Ham selv!

På Paludans arena blir det et uoverstigelig problem at de norske disipler, hver for seg eller sammen, besitter karisma i like stor grad som en svett brunost.

Etter å ha jukset med registreringsprosessen for å bli oppstillingsberettiget ved Folketingsvalget i 2019, fikk Paludans fascistiske enmannsparti Stram Kurs 63.114 stemmer, et skremmende rasistisk stemmetall som utgjorde 1,8 prosent av de avgitte stemmer, men heldigvis ikke nok til representasjon. Men stemmene ga Paludan tilgang til statens pengesekk. Den danske partistøtten gjør at alle som oppnår over et tusen stemmer ved et parlamentsvalg, mottar 33 danske kroner pr. stemme i årlig støtte frem til neste valg, noe som gir i overkant av 2 millioner i årlig støtte (tilsvarer ca. 3 millioner norske kroner pr. år med dagens kurs). Da det senere viste seg at mange av velgererklæringene for Stram Kurs var jukset med gjennom at de var elektronisk registrert flere ganger – én og samme e-mailadresse for en partistøtter var for eksempel registrert i systemet 56 ganger, må Paludan før neste valg samle inn 20.000 nye velgererklæringer under et annet partinavn for igjen å kunne stille opp. Paludan opprettet nødpartiet «Hard Line» og sier åpent at dette «partiet» vil fusjonere med Stram Kurs når de nødvendige velgererklæringer er samlet inn. Med det går ikke så lett å samle støtte for ham i Danmark lenger, for alle har sett hva slags frosk Paludan er og hvilke galninger han omgir seg med.

Dobbelt statsborgerskap

Derfor søker Paludan nye gressganger, hvorpå han fikk uventet og høyst ufrivillig hjelp fra svenske myndigheter. I Paludans frustrasjon over at ingen lenger gidder å se ham brenne koraner i Danmark, dro han og hans lille flokk berusete menn over broen for å brenne koraner i Rosengård i Malmø. Men ulempen ved alltid å ha med seg livvakter fra Politiets Efterretningstjeneste, PET, er at de må varsle Sveriges politi om at de reiser bevæpnet inn i nabolandet. Dette varsel gjorde at svensk politi stoppet Paludan på svensk side av broen, og returnerte Danernes Lys til danerne, fordi han er dømt for gjentagende rasisme og derfor var det overveiende sannsynlig at han ville utføre samme type kriminalitet i Sverige og utløse uro i samfunnet. Paludans fulle kumpaner fikk komme inn i Sverige og begikk akkurat de rasistiske forbrytelser politiet hadde forsøkt å forhindre, noe som skapte farlige situasjoner både i Rosengård og i Malmø sentrum.

Svenskernes Lys

Rasmus Paludan er utdannet jurist og har praktisert som forsvarsadvokat i mange år. Det er mange historier om hva slags juridisk assistanse asylsøkere har fått som har vært så uheldig å få ham som oppnevnt advokat, men hans advokatvirke gjør at han kjenner alle detaljer i dansk og nordisk utlendingslov. Paludan bodde som barn med foreldrene i en periode i Sverige, og hvor faren fortsatt bor, noe som var nok til at Paludan nå kunne kreve statsborgerskap i Sverige i tillegg til sitt danske. Advokat Paludan har i alle år vært en rasende motstander av doble statsborgerskap, men nå var argumentasjonen plutselig: «Nu synes nok, at der er forskel på at være dansk-svensk statsborger og så dansk-pakistansk statsborger. Ligheden mellem Danmark og Sverige er jo ganske betragtelig».

Det er grenser for hvor mange ganger en gidder å se et omreisende sirkus med bare ett forslitt nummer med en møllspist frosk som kvekker rasisme.

Paludan har meldt seg inn i rasistpartiet Alternativ för Sverige, en blåkopi av Alternativ für Deutschland, og sier han vil bidra til at AfS blir valgt inn ved neste valg til Riksdagen. Nå har Paludan aldri satt Danernes Lys under en skjeppe, så det er ikke tvil om at han kommer til å gå for at det også er ham selv som skal representere «det egentlige svenske folk». Nå er det ikke nødvendigvis et problem at han har blitt medlem hos AfS, for Paludan har alltid enten splittet eller blitt ekskludert fra de organisasjoner han har vært medlem av, noe som gjorde han måtte lage sitt eget parti. En mann som både ble for ekstrem for Pegida og Nye Borgerlige, et parti som ligger til høyre for Dansk Folkeparti, er en destruktiv kraft for enhver gruppering som av taktiske grunner prøver å skjule sin rasisme. Når SIAN og Selvstendighetspartiet i Norge omfavner Paludan, har de derfor åpent valgt fascismen og går inn for aktive rasistiske angrep, uansett hva de sier når de blir hyggeintervjuet av NRK.

Eksemplets makt for norske rasister

Paludan var, med god grunn, ikke særlig imponert over det såkalte Selvstendighetspartiet og SIAN, men elsket selvfølgelig deres hysteriske idoldyrkelse av ham og deres ønske om å kopiere hans evne til å brenne i offentligheten. Paludans råd var da også at de måtte komme i gang med koran-avbrenning og andre provokasjoner, og bytte ut deres endeløse taler der de forsøker å skjule sin rasisme, med direkte rasistisk hets mot alle melaninrike mennesker. Paludan opererer med en prioritert liste over mennesker han ønsker å få utvist fra Danmark, noe SIANs leder Lars Thorsen øyeblikkelig kopierte og fikk NRKs oppmuntring til å fremføre deportasjonslisten, i naiv tro på at dette vil avsløre SIANs ekstremisme. Erfaringene fra Danmark er at dette tvert imot fremmer interessen for fascistene.

Paludan har nå fullstendig forlatt ethvert forsøk på argumentasjon, og er helt og holdent gått over til avbrenning av koraner i et omfang som kan holde et middels bokforlag i live.

En typisk Stram Kurs-demonstrasjon er en enste lang strøm av vulgære skjellsord mot muslimer, anti-rasister og navngitte personer, inntil seansen går over i kasting og «fotballsparking» med koraner, inntil koranen er så fillete at den brennes på en grill, eller overhelles med tennvæske og avbrennes. Alt dette skjer med full beskyttelse av stort antall kampkledd politi, med en indre ring av Paludans livvakter fra Politiets Efterretningstjeneste. Denne politibeskyttelsen av direkte rasistiske angrep har de to seneste årene kostet den danske staten en sum tilsvarende minst 250 millioner norske kroner. Etter at Paludan for partistøtten kjøpte hus til seg og partiet over i Jylland, har PET leid hus på motsatt side av gaten, for å kunne yte døgnkontinuerlig tjeneste for den nye førerboligen.

Dommen mot føreren

Stram Kurs-lederen roper alltid ut rasistiske angrep under sine markeringer, men det var først i fjor at han ble dømt for forhånelse av personer på grunn av deres «race, hudfarve, tro eller seksuelle orientering», som det heter i den danske straffelovens § 266b. Under en politibeskyttet demonstrasjon utenfor hjemmet til lederen for den danske avdelingen av Black Lives Matter, Bwalya Sørensen, kom han med en rekke grovt fornedrende utsagn mot henne. Det oppsiktsvekkende var at politiet tillot demonstrasjon utenfor hennes hjem, ikke utenfor BLMs organisasjon, og dermed lar en rasistorganisasjon opptre truende ved hennes hjemmeadresse med full politibeskyttelse. Paludan pakket inn personangrepene i utsagn som «de fleste ‘negre’ i Sydafrika er ikke begavede nok til at kunne se, hvordan tingene forholder sig i det politiske landskab i landet». Han forsøker å omgå rasismeparagrafen ved å parallellføre Sør-Afrikas svarte befolkning til personer som genetisk har svært lav intelligenskvotient, det han foraktende kaller IQ-70-personer. Det mest oppsiktsvekkende med rasismedommen mot Paludan er likevel at han ble dømt etter et bredt utsagn om folkegrupper, mens hans nesten daglige grove angrep på navngitte danske muslimer ikke blir funnet ulovlige.

Floder av blod

Enmannspartiet Stram Kurs stiller krav om forbud av menneskesamlinger for dyrkelse av islam, forbud mot moskeer, forbud mot Ramadan-feiring og religiøs faste. I tillegg kommer kuriøse forbud mot at muslimer kan eie motorkjøretøy, forbud mot at mer enn 2 muslimer forsamles på gater og streder, forbud for muslimer å snakke til «danskere», med mindre disse har talt til muslimen først, forbud for muslimer å gjøre innkjøp i butikker hvor «danskere» handler. Videre skal muslimer nektes adgang til restauranter, diskoteker, svømmehaller, tivoli, sportsanlegg, eller til arbeid som krever mer utdannelse enn 2 år, samt arbeid hvor man betjener «danskere» på en måte som nødvendiggjør at de henvender seg direkte til dem. Som vanlig trekker Paludan i land med at dette bare var en grov spøk, men deretter kommer han med nøyaktig de samme utsagn ved neste demonstrasjon. Hans forbud mot muslimers liv og virke er direkte tatt fra nazistenes Nürenberglovenes påfølgende forsterkning av jødeforfølgelsene. Annet er det vel ikke å vente av en mann som har den britiske fascisten Enoch Powells beryktede «Floder av blod»-tale som overskrift på sin Facebook-profil. Dette er altså mannen de «forfulgte religionskritikere» i Norge omfavner.

Politibeskyttelsen av direkte rasistiske angrep har de to seneste årene kostet den danske staten en sum tilsvarende minst 250 millioner norske kroner. Foto: Wikimedia Commons.

SIANs fascistoide univers

Det kan fremstå som en håpløs kamp for SIAN å skjule deres rasistiske grunnlag når de har Anna Fanny Bråten som en av sine faste talspersoner, men SIANs ideologiske fører Lars Thorsen prøver desperat å pakke deres antimuslimske budskap inn i litt mer intellektuelt gavepapir. Thorsen ynder i skrift og tale å sitere fra en bok fra 1922, André Serviers L’Islam et la Psychologie du Musulman, riktignok i en forkortet engelsk utgave fra 1923 som kan lastes ned fra alskens høyreekstreme og nazistiske nettsider som Stormfront.

Paludan krever alltid total underkastelse – noe som desidert er ironisk, siden det nettopp er underkastelsen han og hans disipler alltid kritiserer islam for.

Servier var historiker, avisredaktør, antimuslimsk og antisemittisk Pied Noir i Algerie, det vil si en av de franske koloniherrer, og var til og med delaktig i å utløse en massakre mot muslimer gjennom sin avis. Lars Thorsen har ham som intellektuelt forbilde og serverer stadig i sine taler Servier-utsagn som at «moskeene er deres kaserner». Thorsen siterer videre fra fascisten Servier fra den redigerte og kraftig neddempede Stormfront-oversettelsen fra fransk: «Den bedøvende innflytelse av islam er godt illustrert av måten muslimen oppfører seg på i ulike stadier av livet hans. I sin tidlige barndom, når religion ennå ikke har infisert hjernen hans, viser han en livlig intelligens og et bemerkelsesverdig åpent sinn, tilgjengelig for ideer av alle slag; men, etter hvert som han vokser opp og utsettes for familiens og samfunnets påvirkning, tar islam tak i ham og omslutter ham, hjernen hans stopper tilsynelatende å fungere, hans dømmekraft svinner hen, hans intelligens paralyseres og blir uhelbredelig degenerert.» Servier observerte ifølge Thorsen «korrekt at Muhammed og hans bøling med beduiner er og blir dårlige eksempler for et bærekraftig verdenssamfunn, og som han videre fremholder i boken Mind of the Musulman: «Islam var ikke en fakkel slik det har vært hevdet, men en brannslukker. Unnfanget i en barbarisk hjerne for bruk av et barbarisk folk. Islam var og er ute av stand til å tilpasse seg sivilisasjonen. Uansett hvor islam har dominert har det brutt enhver impuls mot fremgang og utvikling av samfunnet.»

Fra teoretiske til handlende ekstremister

SIAN og tilliggende dumheter i Selvstendighetspartiet har alltid vært teoretisk rasistisk og ekstreme, men deres beundring av Paludan har ført dem over i mer ekstreme posisjoner for å tekkes deres store forbilde. Dette kan ses og høres under deres seneste offentlige markeringer. Tidligere var SIANs talere en sann lidelse for deres fåtallige medlemmer, i deres patetiske forsøk på å skjule deres menneskeforakt og rasisme bak lange teologiske utledninger og antropologiske teorier hentet fra kolonitiden, gjerne fremført på kaotisk vis av den tidligere leder Arne Tumyr. Paludans påvirkning har ryddet vei for de langt mer vulgære rasister som Fanny Bråten og Ellen Due Brynjulfsen. De er så pågående og stalking-aktige at de ved besøk i Danmark nærmest skremte livet av den kvinneforskrekkede Rasmus Paludan. Plutselig møtte Paludan et handlingsmønster som lignet på hans egne grenseløse beleiring av mennesker han ønsker å oppnå noe fra.

Stalkeren Paludan

Paludan ble i 2013 pålagt politiforbud, et såkalt tilhold, mot å nærme seg en ung medstudent han følte seg avvist av tre år tidligere. Gjennom flere år oppsøkte Paludan medstudentens familiemedlemmer, tok kontakt med deres arbeidsplasser for å spre falske rykter om familien etc. Paludan reiste den lange vei fra København til Vest-Jylland for å oppsøke medstudentens barndomshjem på nattestid og tok bilder av foreldrenes hus, som han så sendte til sønnen for å vise at han holdt dem under oppsikt, forfulgte sønnen hvor han beveget seg og utøvde alle de psykologiske pressmidler, sjikane og terrorisering som kjennetegner en stalker. Etter at familien til studenten anmeldte Paludans sjikane og politiet deretter påla Danernes Lys forbud mot kontakt, gikk advokat Paludan løs på politimannen som hadde utferdiget tilholdet med juridiske midler og anmeldelser. Paludan ble for dette dømt til bøter for fornærmelig oppførsel overfor offentlig polititjenestemann i funksjon. Dette er et gjentagende mønster for advokaten, både mot enkeltpersoner, men også politi som kommer på tvers av partieierens fremferd. Hver gang politiet har grepet inn mot ulovligheter fra Samfundets Vogter, hagler det med anmeldelser og sjikane.

Nordens Lys

Paludan tåler ikke noen som kommer for tett på ham, så derfor har det vært flere eksklusjoner fra Stram Kurs enn noen kan telle. Dermed ble det også knuter på tråden da de ikke helt duggfriske menneskene fra SIAN vadet inn hos Paludan og ville være dus og likemenn. Til tross for deres ubeherskede dyrkelse av Nordens Håb, ble de, mildt sagt, altfor joviale og danskebåt-svimle for Sandhedens Sendebud. Paludan krever alltid total underkastelse – noe som desidert er ironisk, siden det er underkastelsen de alltid kritiserer islam for. De som ikke anerkjenner Paludan som et overmenneske og Kim Il-Sung-aktig lys, legges øyeblikkelig på is. SIAN forstod ikke den store lederens kompliserte sosiale opphøydhet og trampet løs på ømme ledertær. Men i ettertid har SIAN-leder Lars Thorsen forsøkt å tilegne seg en like arrogant stil som det store forbildet, men han har mildt sagt ikke den intellektuelle kapasitet til å fylle den rollen. I stedet fremstår Thorsen og resten av SIANs kjerne som pinlige copycats som kanskje river løs noen blad ut av koranen og krøller dem sammen, men som heldigvis ikke har den fornødne galskap til å gå i Paludans fotspor. Derfor satser Sjælefredens Kilde nå heller på AfS, Alternativ för Sverige, for de har mer overmenneskehyllest og ikke minst penger å tilby ham, enn hva noen bondske nordmenn kan makte å oppvise av rasemessig overlegenhet.

Torggata Blad er et kompromissløst uav-hengig blad og nettmagasin – en humoristisk, systemkritisk og informativ utgivelse som sparker til venstre og høyre, oppover og nedover og midt i balla.

Pr. 2020 er Torggata Blad et forum for en fargerik forsamling av bidragsytere med varierende interesser og orientering. Det er en rar og forhåpentligvis skjærende stemme i koret av norske magasinutgivelser.

Torggata Blad ble grunnlagt i 2003 av
Bror Wyller (Forfatter og lege)

Torggata Blad er støttet av:

Privatlivets fred

Informasjon om Torggata Blads bruk av cookies. Leser du denne teksten, har du samtykket i at det er satt  informasjons-
kapsler i din nettleser.

Vi  bruker Torggata Blad som en plattformfor for et prosjekt om stordata Privatlivets Fred.
Les mer om prosjektet her >>