Et tilsvar til «Kjære behandlere»

Tilsvar til artikkelen «Kjære behandlere» som sto på trykk i Torggata Blad nr. 2 – 2020.