Torggata Blad nr. 3 – 2019

Tema for denne utgaven er forbruk, men inneholder også andre mer eller mindre forbruksrelevante bidrag, som TBs ibsen-jule-quiz, pepperkake-voodo, kunst og dikt, tant og fjas.