After the future

Franco (Bifo) Berardi er en italiensk forfatter, medieteoretiker og medieaktivist.

I 2011 ga han ut boka «After the future». Her følger en oversettelse av bokas manifest:

1. Vi synger om kjærlighetens farer, den daglige framstillingen av en søt energi som aldri blir utbredt.

2. De vesentlige bestanddelene ved vår skapende virksomhet vil være ironi, varsomhet og opprør.

3. Ideologi og reklame har opphøyd den permanente mobiliseringen av menneskehetens produktive og nervøse tilbøyelighet til å drive profitt og krig. Vi opphøyer varsomhet, søvn og ekstase, et sparsommelig forbruk og sansenes gleder.

4. Vi erklærer at verdens prakt har blitt beriket med en ny skjønnhet: uavhengighetens ynde. Enhver bør følge sin egen rytme, og ikke begrenses til å marsjere i en ensformig takt. Biler har mistet sin forføreriske sjeldenhet og, framfor alt, de kan ikke lenger utføre oppgaven de var ment for. Hastigheten har avtatt. I bytrafikken er bilene så ubevegelige som dumme, sovende skilpadder. Kun langsomhet er hurtig.

5. Vi synger om de menn og kvinner som kjærtegner hverandre for å bli bedre kjent med hverandre og med verden.

6. Det skapende mennesket må bruke opp seg selv med varme og gjennom dagdriveri for å øke kraften i den kollektive intelligens og redusere mengden tid som folk bruker på lønnsarbeide.

7. Skjønnhet finnes kun i uavhengighet. Et arbeide som feiler i å uttrykke mulighetens intelligens, kan umulig være et mesterverk. Poesi er en bro som bygges over intellektets avgrunn for å legge til rette for deling av ulike forestillinger og for å frigjøre særegenheter.

8. Vi står på århundrenes ytterste utpost. Vi må se oss tilbake for å minne oss på den avgrunn av vold og grusomheter som militær agressivitet og nasjonalistisk likegyldighet er i stand til å trylle fram til ethvert tidspunkt. Vi har levd i religionens stagnerende tidsalder alt for lenge. Den altoverskyggende og evinnelige hastigheten er allerede tilbakelagt, på Internettet, så vi kan se bort i fra dens synkoperte rytmer og finne vår egen takt.

9. Vi latterliggjør idiotene som sprer krigens diskurs: konkurransefanatikerne, de skjeggete guders fanatikere som oppfordrer til massakrer, fanatikerne som terroriserer ved å avvæpne den blomstrende kvinneligheten som finnes i oss alle.

10. Vi krever at kunst omgjøres til en livsendrende kraft. Vi etterstreber å avskaffe skillet mellom poesi og massekommunikasjon for å ta makten over media tilbake fra handelsstanden og overføre den til poetene og de vise.

11. Vi synger om de store folkemassene som endelig kan frigjøre seg fra det lønnsarbeidets slaveri gjennom et kollektivt opprør mot utnyttingen. Vi synger om den uendelige vev av kunnskap og oppfinnsomhet, den immaterielle teknologi som frigjør oss fra fysiske begrensninger. Vi synger om det opprørske kunnskapsstyret som er i kontakt med sine kropper. Vi synger til øyeblikkets uendelighet og skrinlegger illusjonen om framtiden.

Kjøp boka her >>

Torggata Blad er et kompromissløst uavhengig blad og nettmagasin – en humoristisk, systemkritisk og informativ utgivelse som sparker til venstre og høyre, oppover og nedover og midt i balla.

Pr. 2023 er Torggata Blad et forum for en fargerik forsamling av bidragsytere med varierende interesser og orientering. Det er en rar og forhåpentligvis skjærende stemme i koret av norske magasinutgivelser.

Torggata Blad ble grunnlagt i 2007 av
Bror Wyller (forfatter og lege)

Torggata Blad er støttet av: