Anon har borgerlønn

Anon har borgerlønn

>be me
>naver
>NAV Sosial (borgerlønn)
>innvilges AAP (borgerlønn)
>får supplerende fra NAV Sosial fordi AAP-lønn nesten ikke dekker husleia
>må søke og levere dokumentasjon hver mnd til NAV Sosial
>mister AAP uten å være avklart pga. nye regler

Tekst Anonymous

>be me
>naver
>NAV Sosial (borgerlønn)
>innvilges AAP (borgerlønn)
>får supplerende fra NAV Sosial fordi AAP-lønn nesten ikke dekker husleia
>må søke og levere dokumentasjon hver mnd til NAV Sosial
>mister AAP uten å være avklart pga. nye regler
>NAV AAP fortsetter å utbetale lønn etter at AAP er stoppet
>jeg, NAV Sosial, NAV Forvaltning, NAV Økonomi og NAV AAP prøver å finne ut av hva som skjer??? >kafka.jpg
>NAV Sosial supplerer med min NAV AAP-lønn som kommer inn på forvaltningskonto
>får 45 000 kr i krav fra NAV AAP for urettmessig utbetalt AAP-lønn
>NAV Sosial nekter å betale krav fra NAV AAP
>får hjelp av NAV Økonomi til å klage på vedtak i to omganger
>avslag x 2
>NAV AAP vedtar at de kan gå med på å halvere kravet
>får straffeskatt fordi jeg ikke har oppgitt 22 500 kr i lønn
>catch22.jpg
>NAV Tiltak innvilger 1 år med oppfølgingstiltak (borgerlønn)
>blir henvist til privat tiltaksbedrift
>kul tidligere pønker som er leder av bedriften liker ikke min attitude, tyster til NAV om at jeg ser på alle tilskudd fra det offentlige som borgerlønn
>mister oppfølgingstiltaket
>wtf.gif
>tilbake på NAV Sosial (borgerlønn)
>NAV Sosial mener jeg har en hemmelig konto med penger på i DNB
>har ikke konto i DNB
>får ikke dekket husleie eller utbetalt livsopphold fra NAV Sosial (pga. at jeg ikke har “hemmelig konto” i DNB
>etter 6 uker finner NAV Sosial ut at jeg faktisk har en hemmelig konto hos DNB
>det viser seg at det er NAV Forvaltning som har oppretta kontoen i DNB
>NAV Forvaltning disponerer min AAP-lønn fra DNB-kontoen for å betale husleia mi for meg
>error.exe
>får kunstnerstipend fra Norsk kulturråd (borgerlønn)
>17 700 utbetalt etter skatt pr. mnd.
>Statens innkrevingssentral (SISMO) trekker plutselig 5 500 kr pr. mnd.
>12 200 gjør at jeg ikke klarer husleia
>klager og får tilbakebetalt fra SISMO 5 500 kr
>takk_sismo.png
>har hatt krav på 1 500 kr mer pr. mnd. i bostøtte fra Husbanken i 8 år
>må vente i inntil 4 mndr. som er saksbehandlingstiden hos Folkeregisteret
>har kun krav på etterbetaling for de siste 3 månedene
>må sende klage til Boligkontoret i kommune/bydel
>ingenting skjer
>ringer Husbanken
>sier jeg må ringe Boligkontoret
>Boligkontoret sier jeg må ringe Husbanken
>Husbanken har ikke mottatt klagen >error404.html
>4 500 kr er mye penger
>ringer Boligkontoret som har glemt å videresende klagen
>ringer Husbanken etter 14 dager, de har mottatt og opplyser at jeg er sist i køen
>naverdrepersaksbehandler.gif
>ringer til NAV og forteller at jeg har forståelse for at folk klikker i mottaket på NAV
>de sier at de tar utsagnet mitt som en trussel
>jeg sier at dette er et generelt utsagn og at jeg har sympati med folks frustrasjon på systemet
>de noterer det allikevel som en trussel
>ringer til Husbanken og forteller at jeg har forståelse for at folk klikker i mottaket på NAV
>de sier at de tar utsagnet mitt som en trussel
>jeg sier at dette er et generelt utsagn og at jeg har sympati med folks frustrasjon på systemet
>de noterer det allikevel som en trussel
>tilbake på NAV Sosial (borgerlønn)

Torggata Blad er et kompromissløst uavhengig blad og nettmagasin – en humoristisk, systemkritisk og informativ utgivelse som sparker til venstre og høyre, oppover og nedover og midt i balla.

Pr. 2023 er Torggata Blad et forum for en fargerik forsamling av bidragsytere med varierende interesser og orientering. Det er en rar og forhåpentligvis skjærende stemme i koret av norske magasinutgivelser.

Torggata Blad ble grunnlagt i 2007 av
Bror Wyller (forfatter og lege)

Torggata Blad er støttet av: