Ansiktsmaske

Ansiktsgjenkjenning med kunstig intelligens er en praktisk teknologi for masseovervåkning og kontroll av samfunnet. For personvern og anonymitet er teknologien som plutonium, der skadevirkningene er langt mer alvorlige enn fordelene. Foruten en mengde andre mer eller mindre nyttige bruksområder, kan denne masken hindre at du blir rammet av ansiktsgjenkjennende teknologi.

Introduksjon

Ansiktsgjenkjenning er en sikker, billig og effektiv måte å identifisere mennesker på og en drøm for ethvert totalitært regime. Ansiktet vårt vil i økende grad benyttes som passord. I Kina er det allerede tatt i bruk til å betale i butikken eller på kollektivtrafikk og i flere land brukes det ved sikkerhetskontroller på flyplasser eller for å ta opp lån i banken. Mange steder kan man ikke lenger bevege seg anonymt. Ansiktsgjenkjenning gjøres i offentlige rom, på avstand, uten at vi vet det, eller kan velge om vi vil gi vårt samtykke eller ei.

Vi kan verken legge igjen ansiktet hjemme eller slå det av for å motvirke sporing, slik vi kan med mobilen. GDPR (General Data Protection Regulation) er en europeisk forordning som regulerer personvern og bruken av ansiktsgjenkjenning, også i Norge, men foreløpig er dette ikke forbudt. Lokale myndigheter, teknologiutviklere og andre etterlyser et forbud.

Den teknologiske utviklingen går så raskt at utformingen av et regulerende lovverk blir hengende langt etter. Ansiktsgjenkjenning blir allerede anvendt til systematisk å overvåke for eksempel homofile, minoritetsgrupper eller politiske motstandere. I Kina blir journalister delt inn i tre kategorier i et trafikklyssystem for å vise hvor nøye de skal overvåkes. Ansiktsgjenkjenning med kunstig intelligens er med andre ord en perfekt teknologi for masseovervåkning og kontroll av samfunnet. For personvern og anonymitet er teknologien som plutonium, der skadevirkningene er langt mer alvorlige enn fordelene.

Pussy riot. Foto: Wikimedia Commons.

Bruksanvisning

I møtet med en teknologi i rivende utvikling, vil masken få utallige bruksområder. Foreløpig er det vanskelig å se for seg alle mulighetene eller hvor fort det vil gå. Masken har tradisjonelt vært benyttet under rituelle fester eller karneval, slik at man for en stund kunne gå inn i rollen som en annen. Et annet typisk bruksområde har vært ranere eller andre som av opplagte årsaker ikke har ønsket å bli gjenkjent, for eksempel demonstranter, aksjonister eller utro ektefeller.

Det er bekreftet at selv lett sminke anbragt på de rette steder i forhold til lys og skygge virker som sand i maskineriet for ansiktsgjenkjenningskameraene. Undersøkelser har også vist at masker vil gi 50 % beskyttelse. Ved å kombinere masken med naturlig sminke og toppe det med en løsbart eller et munnbind, vil du kunne gjøre deg usynlig for ansiktsgjenkjenning. Det finnes også en rekke velkjente typer av masker og ansiktsbekledning å velge blant, som f.eks. Ole Brum- og Anonymous-masker og ulike former for Pussy Riots balaklava, eller du kan lage din egen variant.

Ikke glem at masken også kan brukes til fest og feiring!

Ordet maske kommer trolig fra arabisk maskhara og betyr artist eller tryllekunstner. Så: Hokuspokus og Simsalabim. Forsvinn!

Torggata Blad er et kompromissløst uavhengig blad og nettmagasin – en humoristisk, systemkritisk og informativ utgivelse som sparker til venstre og høyre, oppover og nedover og midt i balla.

Pr. 2023 er Torggata Blad et forum for en fargerik forsamling av bidragsytere med varierende interesser og orientering. Det er en rar og forhåpentligvis skjærende stemme i koret av norske magasinutgivelser.

Torggata Blad ble grunnlagt i 2007 av
Bror Wyller (forfatter og lege)

Torggata Blad er støttet av: