Aparti

Lange, hvorfor underslår du en rekke identitetsbærende bokstaver i din seneste omtale av landets fortsatt største parti?

Godt spørsmål, om jeg så må stille det selv.

Jeg har tatt disse bokstavene gissel i protest mot nåværende partiledelses manglende evne til å svare på de massive utfordringene demokratiet og folkerørslene nå står ovenfor.
Gahr Støre ga uforbeholden støtte til EU i Hellas-saken, i praksis et «fuck you» til greske arbeidstakere og pensjonister. Han var sjarmerende nok mer opptatt av å hovere over Syrizas håpløse prosjekt enn å sette seg inn i gresk arbeidsliv og faglige rettigheter under gjelds- og privatiseringstyranniet.
Gahr Støre har heller ikke tatt noe forpliktende standpunkt til TISA/TTIP og han gir ingen grunn til å anta at partiet under hans ledelse vil gjøre noe for å hindre gjennomføringen av regjeringens forslag til investoravtale eller reversere denne på et senere tidspunkt.
Jeg er i det hele tatt veldig skuffet over partiet, det kunne gjort en viktig innsats og tatt en ledende rolle i det som framover må skje: forsvaret av demokrati og folkerett mot framstøtene til det globale kriminelle elementet som nå prøver å kjøpe opp politiske rettigheter verden over og overføre forvaltningsmyndighet til en privat domstol i deres eie.
Dersom jeg fortsatt har noen venner i partiet, jeg vil jo håpe det, så vil jeg be dere ta en kamp for partiets sjel. Ikke la forgjengernes innsats gå i dass med TISA.
Jeg returnerer gladelig de aktuelle bokstavene i mine framtidige omtaler av partiet om jeg aner at ting går rett vei. Ellers ligger den siste r’en tynt an

Torggata Blad er et kompromissløst uavhengig blad og nettmagasin – en humoristisk, systemkritisk og informativ utgivelse som sparker til venstre og høyre, oppover og nedover og midt i balla.

Pr. 2023 er Torggata Blad et forum for en fargerik forsamling av bidragsytere med varierende interesser og orientering. Det er en rar og forhåpentligvis skjærende stemme i koret av norske magasinutgivelser.

Torggata Blad ble grunnlagt i 2007 av
Bror Wyller (forfatter og lege)

Torggata Blad er støttet av: