Arbeid

Arbeid

Betraktninger om arbeid, det daglige brød og fri flyt av dette og hint.

Tekst Bror Wyller Illustrasjon Redaksjonen

Å arbeide betyr å bearbeide noe til et produkt. Et produkt som eventuelt kan selges. En prototyp på en artikkel, for eksempel, jeg selger min arbeidskraft til en med penger, som vil produsere min artikkel, for folk, for eksempel, i et tidsskrift. Arbeid.

Arbeid er det store tema siden Karl Marx, hvem får merverdien av arbeidskrafta di. Dette er en nerve, i dialektikken arbeid og kapital.

Arbeid til gode for hvem da, for dem du skriver for, for eksempel, for dine lesere, dette er et moralsk spørsmål. Arbeidet forekommer lett eller vanskelig, til min leser her sier jeg at ta den tida du trenger.

Arbeid. Det forekommer meg lett å si at arbeid skal foregå som en lek. Et arbeid som å skjære opp et brød, er lett. Dersom du er før. Dersom du er ufør, er det ikke nødvendigvis lett. Arbeidsførhet trengs.

På et blunk skjærer du opp brødet. Eventuelt har du kjøpt det oppskåret. Det manuelle arbeidet minimeres. Så smører du det og legger på pålegg og spiser det eller serverer det eller selger det.
Arbeid til å forsørge noen, seg selv eller andre. Smør på brødet, salt i grøten, man lager et måltid.

Arbeid, man arbeider for et fellesskap, og lager en servering. Arbeid for noen, konditori, for eksempel. Smørbrød. Arbeid gjøres dermed til noe nyttig. Det er bruk for arbeidet.

Arbeidskrafta di har andre bruk for, her på bruket nyttiggjør vi hverandres arbeidskraft, på fabrikken, noen designer smørbrødet, andre lager det.

For eksempel, i og med denne greia er det produksjonsforholda det dreier seg om, at noen eier produksjonsmidlene, som en brødkniv, og noen bruker dem, innleid arbeidskraft, for eksempel.

Hvem leier dette inn, byråer, de leier dette inn til fiskeindustrien for eksempel, og arbeidskraft går over landegrensene og EU har fri flyt av varer, tjenester og arbeidskraft. EØS.

Arbeid for hvem da, det er ikke alltid klart, men uansett.

Torggata Blad er et kompromissløst uavhengig blad og nettmagasin – en humoristisk, systemkritisk og informativ utgivelse som sparker til venstre og høyre, oppover og nedover og midt i balla.

Pr. 2023 er Torggata Blad et forum for en fargerik forsamling av bidragsytere med varierende interesser og orientering. Det er en rar og forhåpentligvis skjærende stemme i koret av norske magasinutgivelser.

Torggata Blad ble grunnlagt i 2007 av
Bror Wyller (forfatter og lege)

Torggata Blad er støttet av: