Sagene bærekraftsverksted

Har du lyst til å glede deg til framtiden?

Sagene Bærekraftsverksted er et samarbeid mellom foreningen Robust og Torggata Blad. Prosjektet vil foregå fra september til desember 2024 på Sagene i Oslo, og består av en rekke ulike arrangementer: foredrag, workshops, filmvisninger, utstillinger, m.m. Formålet med prosjektet er å skape et møtested hvor folk kan møtes og utforske bærekraftige framtider og utopier sammen. Vi skal lære, dele, utforske og eksperimentere med hvilken framtid som er mulig å forestille seg, og vil invitere til å tenke “utenfor boksen”.

Prosjektet er inspirert av modellen for folkepanel, som har blitt utprøvd og gjennomført i flere land. Det vil si at det ikke kreves noen ekspertkunnskaper for å være med som deltaker. Hele poenget er at vanlige mennesker møtes og diskuterer basert på kunnskap og innhold presentert av ledende forskere og profiler innenfor bærekraft i Norge. Disse ekspertene er med på å forme rammene for idemyldring og samskaping blant deltakerne.

Et av rammeverkene som vil bli brukt er modellen som Kate Raworth presenterer i sin bok Doughnut Economics (2017). Modellen (se figur nedenfor) beskriver global bærekraft når alle mennesker får dekket sine grunnleggende behov og rettigheter (den innerste ringen i smultringen), samtidig som at vi respekterer naturens egen bæreevne (den ytterste ringen i smultringen).


Send en epost til hege[alfakrusedull]epic.no hvis du ønsker mer informasjon om prosjektet.

Prosjektet er støttet av Oslo kommune med Grønne midler fra Bydel Sagene.

Torggata Blad er et kompromissløst uavhengig blad og nettmagasin – en humoristisk, systemkritisk og informativ utgivelse som sparker til venstre og høyre, oppover og nedover og midt i balla.

Pr. 2023 er Torggata Blad et forum for en fargerik forsamling av bidragsytere med varierende interesser og orientering. Det er en rar og forhåpentligvis skjærende stemme i koret av norske magasinutgivelser.

Torggata Blad ble grunnlagt i 2007 av
Bror Wyller (forfatter og lege)

Torggata Blad er støttet av: