Fotografier og illustrasjoner i TB 03/23

Sagenereven. Foto: redaksjonen

@hanne_ugelstad


@andrei_cotrutt


Foto: Helle Bakke


Foto: Åse Karlsen


“If you talk to the animals they will talk with you and you will know each other. If you do not talk to them you will not know them and what you do not know, you will fear. What one fears, one destroys.”

Chief Dan George (1899-1981)
Tsleil-Waututh Nation, British Columbia, Canada

Torggata Blad er et kompromissløst uavhengig blad og nettmagasin – en humoristisk, systemkritisk og informativ utgivelse som sparker til venstre og høyre, oppover og nedover og midt i balla.

Pr. 2023 er Torggata Blad et forum for en fargerik forsamling av bidragsytere med varierende interesser og orientering. Det er en rar og forhåpentligvis skjærende stemme i koret av norske magasinutgivelser.

Torggata Blad ble grunnlagt i 2007 av
Bror Wyller (forfatter og lege)

Torggata Blad er støttet av: