Boligkrise i de store byene i Norge

Ledende forskere peker nå på krise i boligaksjonsmarkedet. Mye tyder på at den massive boligprisveksten, i kombinasjon med faktorer som arbeidsinnvandring, inntektsvekst og lavt rentenivå, har ført til at boblen i det parallelle boligmarkedet som finnes i radikaliserte miljøer i Oslo og andre storbyer i Norge, allerede har sprukket.

Resultatet av den sprukne bobla er en massiv vekst i antall søknader om dagpenger, stor pågang hos DPS, og en foreldregenerasjon som melder om husokkupanter som flytter hjem for å unngå tilværelsen som UVB(1) , i følge tall fra Norsk institutt for by- og aksjonsforskning.

 

url1
Årsak og virkning i boligaksjonsfeltet.

 

Dessuten melder Christen Seier i Eiendomsokkupant Norge (EN), interesseorganisasjonen for okkupanter, om tomme hus og okkupanter som råtner på rot.
Torggata Blad har snakket med Seier om problemet.
– Vi i EN ser svært alvorlig på dette. Det at boblen har sprukket, er det ingen tvil om. Nå er det viktig for oss å ta vare på våre medlemmer. Vi jobber med å utvikle en krisepakke som innebefatter en fadderordning og goodie-bags med best-i-test-brekkjern og gavekort på Clas Ohlson sponset av Huseiernes Landsforbund. Dessuten oppretter vi hvilehjem i alle de store byene i Norge. Her kan husokkupanter komme og bo gratis i opp til en uke om gangen, mot fremvisning av medlemskort og midlertidig forføyning fra Byfogdembetet og/eller gyldig politidokumentasjon. De får varme vegetar-/veganmåltider tre ganger daglig, vi har flyktninger som står klare for å vaske klærne deres, og vi har erfarne husokkupanter som gjennom en unik fadderordning vil coache unge okkupanter som sliter med å holde seg på boligaksjonsmarkedet uten hjelp fra ressurssterke foreldre. Seier uttrykker takknemlighet overfor Kommunaldepartementet, som gjennom en særbevilgning fra Husbanken har finansiert tiltaket.

«Nå er det viktig for oss å ta vare på våre medlemmer.»
Christen Seier, Eiendomsokkupant Norge

Kommunalminister Jan Tore Manner sier til Torggata Blad at det er viktig å få okkupasjonsmarkedet på beina igjen så fort som mulig. – Ikke bare skaper denne krisen et stort press på velferdssystemet vårt, men dessuten har husokkupantene en viktig rolle også i det ordinære boligmarkedet. For å få godkjent rivningstillatelse på verneverdige bygg, er det essensielt at boligspekulanter legger til rette for okkupasjon, gjerne av den drøyeste sorten, slik at det settes fokus på at bygningene er farlige å oppholde seg i, og at rivning må godkjennes umiddelbart. Branntilløp under okkupasjon kan også gjøre den samme nytten, legger han til.

 

url1
Ansatte i Eiendomsokkupant Norge i full sving med å planlegge nye krisepakker.

 

På denne måten vil det frigjøres tomter som kan benyttes til rask og rimelig bygging av høyhus med et såkalt halvlivsløpstandard, som betyr at bygningene blir satt opp for å stå i 20 år eller mer.
Kommunalministeren legger også til at departementet åpner for hastebehandling av rivningssøknader, i tråd med regjeringen Solbergs delmål om «en enklere hverdag for folk flest», og han understreker at friske og aktive okkupanter er en forutsetning for boligspekulasjonen, som er så viktig for å få hjulene til å gå rundt i det ordinære boligmarkedet.

Torggata Blad ønsker okkupantene god bedring.

***

1) Uten variabel bopel

Torggata Blad er et kompromissløst uavhengig blad og nettmagasin – en humoristisk, systemkritisk og informativ utgivelse som sparker til venstre og høyre, oppover og nedover og midt i balla.

Pr. 2023 er Torggata Blad et forum for en fargerik forsamling av bidragsytere med varierende interesser og orientering. Det er en rar og forhåpentligvis skjærende stemme i koret av norske magasinutgivelser.

Torggata Blad ble grunnlagt i 2007 av
Bror Wyller (forfatter og lege)

Torggata Blad er støttet av: