Boligmarkedet og renteøkninga

Boligmarkedet og renteøkninga

Er det norske boligeventyret i ferd med å gå mot sin avslutning, spørres det i denne kommentaren fra en av dem som aldri fikk sjansen til å delta i spillet.

Tekst Harald Lange Foto pxhere.com

Vi er nå i ferd med å bevitne at bunnlinja i boligpyramidespillet rakner. I 30 år har vi ventet på dette. Det norske boligeventyret, for et eventyr det har vært, er i ferd med å gå mot sin avslutning, og etter de siste rentehevingene vil vi se at de sist ankomne i spillet tvinges til å selge hus og eiendeler og se seg om etter muligheter i leiemarkedet. Når dette først rakner, er det gode grunner til å anta at de vil få følge av flere som ikke vil klare de nye rentekravene. Sørgelig forutsigbart, dette har ligget i kortene helt siden det nåværende boligmarkedet ble rullet ut på 90-tallet.

Vi har sett det lovede landet, og det er lovet bort til noen andre.

Like forutsigbart er det at de som i tiden som kommer faller ut av boligmarkedet, aldri vil komme inn i det igjen som eiere. Med mindre vi ser et betydelig krakk i markedet, vil eierskap i boligmarkedet for framtiden være forbeholdt globale kapitalfond. Allerede i dag blir brorparten av nye leiligheter i Oslo kjøpt opp av slike, og vanlige arbeidstakere har selvsagt ikke noe å stille opp med i budrundene. Vi har sett det lovede landet, og det er lovet bort til noen andre.

For de mange av oss som aldri har fått sjansen til å delta i spillet, har et boligkrakk vært det eneste håp for en framtidig deltakelse i eiendomsmarkedet. Når dette nå rykker nærmere, er det likevel vanskelig å glede seg over situasjonen, med tanke på dramatikken dette innebærer for de berørte som har satset alt og tapt. Vi har jo ikke noe glede av at flere vil dele vår situasjon, utover en kortsiktig skadefryd. Baksiden av det norske boligeventyret er etableringen av en permanent underklasse og gjeninnføring av føydalisme og livegenskap underlagt ansiktsløse bolig- og eiendomsbaronier. Snipp snapp snute, vi er ute, og her langt nord er det kaldt å være ute, spesielt om vinteren.

Torggata Blad er et kompromissløst uavhengig blad og nettmagasin – en humoristisk, systemkritisk og informativ utgivelse som sparker til venstre og høyre, oppover og nedover og midt i balla.

Pr. 2023 er Torggata Blad et forum for en fargerik forsamling av bidragsytere med varierende interesser og orientering. Det er en rar og forhåpentligvis skjærende stemme i koret av norske magasinutgivelser.

Torggata Blad ble grunnlagt i 2007 av
Bror Wyller (forfatter og lege)

Torggata Blad er støttet av: