Borgerlønn? Glem det!

Borgerlønn? Glem det!

Drømmen om borgerlønn blir stadig sterkere. En universal betingelsesløs ytelse som sikrer alle et «verdig» nivå. Gravlegg denne ideen så fort som mulig. Verre enn å gjøre ingenting, er å gi desperate/fortvilte mennesker falskt håp.

Tekst Anonym Foto Åse Karlsen

Tror noen virkelig at borgerlønnen skal komme på toppen av alle andre eksisterende ordninger/ytelser? Flere superrike og bl.a. den høyreliberalistiske tenketanken Civita tar nå til orde for borgerlønn. Hør/les hva de sier/skriver: Fellesnevneren er at dette skal finansieres med at alle andre sosiale ordninger/ytelser skal avvikles. (Om enn pakket inn i vakker retorikk.)

Og tallenes tale er klar. Et røft regnestykke som gir hver norske statsborger over 18 år (ca. 3,7 mill. voksne, og jeg ser da bort fra ca. 1 mill. under 18 år og ca. 600.000 andre med lovlig opphold) en netto ytelse på kr 15.000 pr. mnd. blir til ca. 670 mrd. i utbetalinger pr. år. Folketrygdens samlede utbetalinger i 2021 er på 523 mrd.

Og ja, jeg har lest om hvordan dette skal finansieres i en ideell verden. Men verden er ikke ideell. Se bare på dagens Covid-19-virkelighet. I over ett år har man hatt en unik mulighet til å vise ekte solidaritet og samhold. Og det har blitt snakket masse på både inn- og utpust om «dugnad», «sammen», «solidaritetsløft» etc. Men det eneste som har skjedd er at de rike har blitt rikere, og de som har minst fra før må ta regningen.

Bortsett fra noen små midlertidige justeringer på ledighetstrygd/permitteringsregler så har det skjedd fint lite for å hjelpe de som allerede har minst. Er det overhodet noen tegn på at de rike/superrike/storkapitalen/multinasjonale konsern har tenkt å begynne å betale sin rettmessige skatt? Slutte med all skatteplanlegging? Flytting til skatteparadiser? Slutte med fiktive forretningsmodeller?

Disse menneskene ser nå borgerlønn som en mulighet til å kvitte seg med ansvaret for det (uføre/kaos) de selv har vært med på å skape. En borgerlønn vil skyve ansvaret for å lønne/sysselsette borgerne over på politikerne/styresmaktene. De som har minst vil da f.eks. kunne bli møtt med: «Du kan nå utdanne deg/starte forretning/flytte dit du vil uten å måtte bekymre deg for å miste ytelsen din.»

Og dette begynner å bli farlig. Disse kreftene har enorm reell makt. Og har økonomiske ressurser som dverger de ideelle organisasjonene. De kan kjøpe/bestille hva det skulle være av «forskning» og lobbyister for småpenger. (Etter deres målestokk.)

Og hvis borgerlønn blir innført? Hvordan blir den seende ut etter å ha blitt kjørt gjennom den politiske/høyreliberalistiske kverna med lag på lag av kompromisser og tvetydige formuleringer som kan tolkes som man vil?

Husker noen Nav-reformen f.eks.? Alle mislykkede reformers mor. Det var ikke måte på hvor vakkert, verdig og inkluderende alt skulle bli med «en dør». Synes noen dette ble innfridd?
Og nivået på en evt. borgerlønn vil for alltid være politisk bestemt. Husk at barnetrygden sto bom rolig i 23 år på kr 970 pr. mnd. (1996–2019). Uansett lovtekst så kan denne forandres senere. Lover både kan og vil bli forandret rett som det er. Og hvilket politisk flertall har vi om 10, 20, 50 år med vind som blåser friskt fra høyre?

Som det heter: «De fleste drømmer bør forbli nettopp det, drømmer.»
(Carl Aaron Thue)

Torggata Blad er et kompromissløst uavhengig blad og nettmagasin – en humoristisk, systemkritisk og informativ utgivelse som sparker til venstre og høyre, oppover og nedover og midt i balla.

Pr. 2023 er Torggata Blad et forum for en fargerik forsamling av bidragsytere med varierende interesser og orientering. Det er en rar og forhåpentligvis skjærende stemme i koret av norske magasinutgivelser.

Torggata Blad ble grunnlagt i 2007 av
Bror Wyller (forfatter og lege)

Torggata Blad er støttet av: