Brannbomben i Hauskvartalet

EN TOM SPRITFLASKE OG EN DUNK MED ALKYLAT. Beslaglagt av politiet i Brenneriveien 1 onsdag morgen i 7-tiden. I NRK's gjengivelse : BRANNBOMBE: Politiet bærer ut brennbar væske og en brannbombe fra Hausmannsgt 42. Foto: Svein Olsson / NRK
EN TOM SPRITFLASKE OG EN DUNK MED ALKYLAT. Beslaglagt av politiet i Brenneriveien 1 onsdag morgen i 7-tiden.
I NRK’s gjengivelse :
BRANNBOMBE: Politiet bærer ut brennbar væske og en brannbombe fra Hausmannsgt 42.
Foto: Svein Olsson / NRK

Dette bildet ble publisert på nrk.no onsdag 6/7 i 7-tiden, sammen med denne artikkelen
Her påstås det at : «På området fant politiet også en brannbombe, såkalte molotovcocktail, og store mengder brostein, men ingenting ble kastet mot politiet.»
Denne setningen står fortsatt på NRK’s nettsider, og det har ikke kommet noe dementi eller beklagelse. Det er vanskelig å forstå formuleringen annerledes enn som en kraftig insinuasjon om aggressive og voldelige aksjonister med planer om å skade folk. Dette er spekulativt og ubegrunnet. NRK skylder en offentlig beklagelse!
For å begynne med «brostein», som det jo fantes en god del av på de aktuelle tomtene. I tillegg også hauger av teglstein og diverse annen stein. Alt sammen stein som av en eller annen merkelig grunn har blitt igjen på denne tomten etter tidligere rivninger og delvise oppryddinger. De vise får regne ut hvor naturlig det er å finne masse stein på en gammel rivningstomt. De fineste brosteinene ble brukt som bedkantinger.

Hvor har politiet og nrk’s journalister det fra at det skal være en sammenheng mellom å ha steiner i hagen og å ville kaste dem på noen? Alt tilsier at de aller fleste takler å leve med forekomster av stein i ymse former rundt seg uten dermed å bli overmannet av trang til å kaste dem i hodet på noen. Det må være å anta at dette også gjelder blant oslofolk, som er det vi har å gjøre med her. Vi har ingen grunn til å anta at det forholder seg annerledes i Hauskvartalet!
Når det gjelder «brannbomben» holder det med å studere fotografiet som ledsager artikkelen. En nærmere titt på de avbildete objektene gir inntrykk av noe så hverdagslig som en tom spritflaske og en dunk med alkylatbensin. Det sistnevnte er brennbart, politiet har rett i det, men det er en lovlig omsatt vare og den er oppbevart i den dunken den har kommet i fra produsenten, ikke administrert til molotov-cocktails slik det påstås. Her har politiet satset på at den visuelle sammenstillingen av en dunk som inneholder/har inneholdt bensin og en tom spritflaske med noe søppel i tuten skal være nok til å selge skremselet sitt. Desverre har det virket. Spørsmålet blir da, hvem som har lov til å eie en maskin som går på alkylatbensin uten å bli mistenkt for å være en voldelig gærning i all offentlighet? Såvisst ikke folk i Hauskvartalet. Som det ser ut ligger folk med kantklipper og steinbed i hagen tynt an om de skulle havne i noen form for konflikt med lokale myndigheter.

Selvsagt handler dette om at politiet ser seg tjent med å tegne en fortelling der aktivistene i Hauskvartalet er «bad guys» for å rettferdiggjøre sin egen overdimensjonerte og vanvittig kostbare innsats.
Dette står fortsatt slik på nrk.no, og det er en skam. Mange mennesker over hele landet danner nå sitt inntrykk av Hauskvartalet og aktivistene der utfra disse løgnene. Her må NRK gå høyt ut og dementere og beklage, dette er et overgrep!

Torggata Blad er et kompromissløst uavhengig blad og nettmagasin – en humoristisk, systemkritisk og informativ utgivelse som sparker til venstre og høyre, oppover og nedover og midt i balla.

Pr. 2023 er Torggata Blad et forum for en fargerik forsamling av bidragsytere med varierende interesser og orientering. Det er en rar og forhåpentligvis skjærende stemme i koret av norske magasinutgivelser.

Torggata Blad ble grunnlagt i 2007 av
Bror Wyller (forfatter og lege)

Torggata Blad er støttet av: