Funkisvillaen på Lysopp. Oppført i 1939

Byfogden krever okkupanter på Lysopp kastet ut umiddelbart

I dag kom kjennelsen i rettsaken mot beboerne i Enebakkveien 460 B og C, populært kalt Lysopp Husmannsplass. Eieren av tomten, Boligbygg Oslo KF, krevde at okkupantene fraviker eiendommen umiddelbart, og betaler saksomkostninger. De fikk medhold hos Byfogden Oslo.

Torggata Blad har tidligere skrevet om Lysopp Bo- og Samvirkelag, som den tok rivningsklare tomten på Enebakkveien 460B og C i bruk. De sendte et innbyggerforslag til Oslo Bystyre, med et ønske om at de skulle få lov til å bo, og ivareta den historiske tomta.

Tomta eies av Oslo Kommune, og Boligbygg Oslo KF er ansvarlig. De har i 2015 sendt rivesøknad til Plan og Bygningsetaten, som ble godkjent av PBY og Søndre Nordstrand bydelsadministrasjon. Byantikvaren ønsket opprinnelig å bevare bebyggelsen, men vurderte tilstanden så dårlig at de ikke ville gul-liste husene. Men de anbefalte videre bruk av tomta etter riving, for å hindre at det historiske kulturområdet gror igjen.

Lysopp Bo- og Samvirkelag har tidligere søkt til Boligbygg om å få leie eiendommen, men fikk avslag. Begrunnelsen var hærverk som ble utført første gang de okkuperte (januar 2015, rivningsøknad ble sendt kort tid etter). De tok tomta i bruk igjen i mai 2016.

Boligbygg prosederte på at det var farlig å oppholde seg på tomta. Byfogden mente de ikke hadde gitt god nok begrunnelse for hvorfor.

Men Byfogden har lagt til grunn at det er nødvendig med en midlertidig ordning for å forhindre «vesentlig skade eller ulempe». De argumenterer også med at beboerne ikke har rettslig krav på å bli værende, og at de ikke har rett til å bo der mens Bystyret eventuelt behandler saken.

Beboerne på Lysopp er også dømt til å betale saksomkostninger på 11562 kroner.

Torggata Blad er et kompromissløst uavhengig blad og nettmagasin – en humoristisk, systemkritisk og informativ utgivelse som sparker til venstre og høyre, oppover og nedover og midt i balla.

Pr. 2023 er Torggata Blad et forum for en fargerik forsamling av bidragsytere med varierende interesser og orientering. Det er en rar og forhåpentligvis skjærende stemme i koret av norske magasinutgivelser.

Torggata Blad ble grunnlagt i 2007 av
Bror Wyller (forfatter og lege)

Torggata Blad er støttet av: