Byllepest hardcore-weekend

Det lokale punk-forlaget Byllepest Distro arrangerte siste helga i juni en tredagers feiring av autonom punk-kultur. Festivalen foregikk dels på Blitz, dels i Hauskvartalet, nærmere bestemt på Barrikaden, for anledningen utvidet med den tilstøtende Humla-bakgården på Hausmania.

Tekst: Harald Lange  Foto: Åse karlsen

Åpen dør mellom Vestbredden og Hausmania hører definitivt ikke hverdagen til, og det var i seg selv positivt å oppleve at de to naboene kan samarbeide når det trengs.

Hardcore punk er i dagens musikkliv en marginal form målt på oppslutning og kommersiell suksess, men som scorer desto høyere på en felles delt entusiasme for kulturen og musikken.

De ca. 200 besøkende som innfant seg tilsvarer hva arrangørene håpet på, stort fler hadde det ikke blitt plass til uten betydelig trengsel. Formatet er lite, stemningen stor og hjertelig.

Humlabakgården var rigget som markedsplass. Her tilbød de gjestende banda sine effekter, «merch». T-skjorter, vinyl og cd’er dominerer, men også utgivelser i kassettformat ble omsatt. Et godt vegetar-måltid skal være tilgjengelig på en festival som dette, og matstanden hadde stødig pågang av fornøyde kunder.

Banda kom fra fjern og nær, medbringende sine spesielt spissa versjoner av hardcore punk.
Ingen finske band på programmet denne gang, men noen entusiaster hadde likevel tatt turen fra Helsinki for å delta. Ellers var den nordiske punken godt representert med band fra Island, Danmark og Sverige, ellers var det band fra USA, Colombia, Tyskland, England og Tyrkia, bl a.

Det tyrkiske bandet Crudez opplevde at et medlem ble nektet innreise og måtte ha hjelp av en amerikansk stand-in for å gjennomføre. Internasjonalt samarbeid for å bøte på de negative konsekvensene av en feilslått politikk!

Nettverket rundt Byllepest utviser et imponerende profesjonelt nivå med dette arrangementet, og styrker det lille forlagets pondus som en betydelig aktør med en merkbar definisjonsmakt i sin sjanger og kulturkrets.

Oppfør dere som folk, ikke vær en kødd, ikke ta med bikkja. Respekter vertskapet og hverandre og nyt råtten lyd!

Kortfattet oversettelse av generalinstruksen i festivalens velkomstmelding.

Torggata Blad er et kompromissløst uavhengig blad og nettmagasin – en humoristisk, systemkritisk og informativ utgivelse som sparker til venstre og høyre, oppover og nedover og midt i balla.

Pr. 2023 er Torggata Blad et forum for en fargerik forsamling av bidragsytere med varierende interesser og orientering. Det er en rar og forhåpentligvis skjærende stemme i koret av norske magasinutgivelser.

Torggata Blad ble grunnlagt i 2007 av
Bror Wyller (forfatter og lege)

Torggata Blad er støttet av: