Byutvikling

.

Å se byen som helhet er Torggata Blads visjon om Oslo byutvikling. Innovasjoner må finne sted innenfor det eksisterende, det er det som er økologi.
Oslo gjennom 1000 år, det er stort sett dårlige historiske kunnskaper rundt, dette vil vi bidra til å få retta på
Hva er Oslo?
Byen innerst i Oslofjorden, en annen by innerst er Drammen, der var det samvariasjon og samhandling alltid, og innafor kalte man strøket for Opplandene. Ringerike, Romerike, Mjøsbygdene.
Oslos oppland direkte er vesentlig større enn Drammens, dermed ble Oslo hovedstaden for Østlandet.
For 1000 år siden var det 3000 bondegårder i Oslos nærmeste oppland, som Groruddalen.
Havna som ble Oslo by ble til suksessivt med kirkebygg og kongehus, og man drev en handel her fra brygga og Oslo Torg.
Kirkene hadde en spesiell posisjon, man kan trekke en linje fra Oslo Torg der St. Halvardkatedralen lå, slik Stortorvet ligger ved Oslo Domkirke i dag. Torg utafor hovedkirka. Kirke og kultur!
Hva er en by? En by er en kultur.
Hva er kultur? Det lager du sjæl. Rett og slett. Historisk er Oslo kultur belærende, som hovedstad. Det der er dårlig.
Visse sider ved Oslo byutvikling kommer da mer tydelig fram, arkitekturen er prangende og autoritær. Videre er Oslos arkitektur SUR.
For å sette dette litt i perspektiv, i Kraków, Polen, er det TRIST. Smutny, på polsk, sur på polsk heter Kwaśny.
Oslo er en sur by, Krakow er en trist by.
Dermed lager vi suksessivt en plan for byutvikling i Oslo på folkets premisser der byutviklerne skal fås i tale og samarbeides med.

Torggata Blad er et kompromissløst uavhengig blad og nettmagasin – en humoristisk, systemkritisk og informativ utgivelse som sparker til venstre og høyre, oppover og nedover og midt i balla.

Pr. 2023 er Torggata Blad et forum for en fargerik forsamling av bidragsytere med varierende interesser og orientering. Det er en rar og forhåpentligvis skjærende stemme i koret av norske magasinutgivelser.

Torggata Blad ble grunnlagt i 2007 av
Bror Wyller (forfatter og lege)

Torggata Blad er støttet av: