Internert – Cabarét Standard på Skuret 18. november

En Jødisk Uraktuell Semisemittisk-Cabarét.
En uforliknelig affære om Israels opprettelse fra pogrom jødehat inn i en moderne virkelighet for en kristen type væremåte i en verden der Irak-krigen er undervurdert.
En vakker klezmer cabaret der det jødiske spissfindige intellektuelle ses som ingen trusel mot noe som helst der norsk quiz mentalitet ødelegges på det groveste. Tenk selv!
En antiautoritær tankesprengende cabaret der selv de som har greie på det finner seg selv.

israeli_cabaret_standard

Torggata Blad er et kompromissløst uavhengig blad og nettmagasin – en humoristisk, systemkritisk og informativ utgivelse som sparker til venstre og høyre, oppover og nedover og midt i balla.

Pr. 2023 er Torggata Blad et forum for en fargerik forsamling av bidragsytere med varierende interesser og orientering. Det er en rar og forhåpentligvis skjærende stemme i koret av norske magasinutgivelser.

Torggata Blad ble grunnlagt i 2007 av
Bror Wyller (forfatter og lege)

Torggata Blad er støttet av: