Cacadou

Cacadou
Hvorfor er det bare mannfolk på Cacadou? Hvorfor er dette noe som skjer i Torggata, vårt nærområde. Hvorfor er dette et sted for å være mann? På grunn av pakistansk militarisme som er eierforholda.
Fordi folk ikke veit om dette, er folk opptatte av at folk ikke snakker sammen her.
Det sanselige i dette er en type feil fortolkning av hva som er sant. Man veit ikke om hvem som skaffer dem deres rusmidler.
En sak i dette er å leve i sekter, at det man sier i sekter har noen offentlig interesse. Fake!
Populærkultur.
Nok er nok om å klage. Torggata Blad er en avis som ikke klager, som ikke syter, men vil gjøre noe med forholda.

Stuttgart
Jeg kom til det genetiske stedet, jeg var rede, til å forstå de politiske forholdene, mellom øst og vest. Dette var et sted for incest, i en delstat som funka, i stil, der det dreide seg om å kjøre bil, ikke noe stemte, jeg ble syk.
Kan man tale i dette bildet? Sannsynligvis ikke, jeg tror ikke folk forstår at dette er en europeisk forståelse, som ikke er sett i det som er påstått, den kalde krigen.
Å fortsette en type samtale, over grenser, der det ikke er imbecilitet som gjelder, i de gamle skyttergraver, er å bese noe som er det moderne, der ingen er ansett som gærne.

Torggata Blad er et kompromissløst uavhengig blad og nettmagasin – en humoristisk, systemkritisk og informativ utgivelse som sparker til venstre og høyre, oppover og nedover og midt i balla.

Pr. 2023 er Torggata Blad et forum for en fargerik forsamling av bidragsytere med varierende interesser og orientering. Det er en rar og forhåpentligvis skjærende stemme i koret av norske magasinutgivelser.

Torggata Blad ble grunnlagt i 2007 av
Bror Wyller (forfatter og lege)

Torggata Blad er støttet av: