På de sosiale mediene - også blant dine venner - vil du alltid ha de som legger ut innlegg som du enten føler en sterk trang til å scrolle forbi, eller en like sterk trang til å ta debatten. Eller begge deler. Her er fem av de verste:
I Moria-leiren i Hellas bor det anslagsvis 7500 barn. De mangler det meste her i livet, skolegang, helsehjelp, et trygt...
Valget i Peru
Two weeks before Peru’s presidential elections 16 people were massacred in the country’s rural area. The blame was rapidly laid on a remnant of the Shining Path, allegedly linked to the party of one of the presidential candidates. But the affair seems to be far more complicated than suggested.
For 25 år siden besøkte jeg flyktningleiren til det saharawiske folk midt i Sahara-ørkenen. Der har de overlevd ved hjelp fra humanitære organisasjoner. Nærmest ingen har hørt om deres tragedie, etter at Marokko invaderte landet.
For mange kan ventetiden før valget fortone seg uutholdelig lang. Særlig hvis man er en valgivrende borger langt under stemmeberettiget alder. Da gjelds det å ikke henfalle til sløvsinn og apati, men snarere holde seg oppdatert og årvåken. Her er et knippe med gøyale og lærerik oppgaver som får ventetiden til å gå brennkvikt.
Borgerlønn er en idé som er veldig demokratisk, og i praksis er det en solid plattform for et humanistisk samfunn. Borgerlønna vil bli det gulvet hvor alle står fritt og trygt i samfunnet.
>be me >naver >NAV Sosial (borgerlønn) >innvilges AAP (borgerlønn) >får supplerende fra NAV Sosial fordi AAP-lønn nesten ikke dekker husleia >må søke og levere dokumentasjon hver mnd til NAV Sosial >mister AAP uten å være avklart pga. nye regler
Arkitektur befinner seg i et krysningsområde mellom politikk og kunst, og legger det fysiske grunnlaget for folks liv. Det bør altså fungere, samtidig som det til ulik grad skal være estetisk tilfredsstillende (ikke nødvendigvis vakkert, men noe ved byggets utseende skal være givende).
Barn og unge trenger steder og møteplasser i nærmiljøet og uteområdene der de får nye erfaringer og kan utvikle sine talenter i samspill med andre, på en trygg måte. Å legge til rette for dette gjennom hvordan arkitektur og byutvikling planlegges, kan betraktes som et nødvendig omsorgsarbeid, skriver arkitekt Frode Svane i dette essayet.
Krigen var over. Fascismen var beseira. Vi hadde vinni. Aldri mer 9. april. Den nakne flaggstanga ble kledd i rødt hvitt og blått, og vi gjenreiste landet med god hjelp fra onkel Marshall i Amerika.

Torggata Blad er et kompromissløst uavhengig blad og nettmagasin – en humoristisk, systemkritisk og informativ utgivelse som sparker til venstre og høyre, oppover og nedover og midt i balla.

Pr. 2023 er Torggata Blad et forum for en fargerik forsamling av bidragsytere med varierende interesser og orientering. Det er en rar og forhåpentligvis skjærende stemme i koret av norske magasinutgivelser.

Torggata Blad ble grunnlagt i 2007 av
Bror Wyller (forfatter og lege)

Torggata Blad er støttet av: