Det foregår en grønn revolusjon i Oslo, som så mange andre steder i verden med en nyvunnet innsikt i monokulturens farer og betydningen av artsmangfold.
Etter at Hausmania i fjor trakk seg fra Kvartalsaksjonen «Bevar Hauskvartalet» og la ned sine ambisjoner for det byøkologiske forsøkskvartalet har det vært en utbredt oppfatning at saken er tapt. Det er bare delvis riktig.
Fiendtlig, defensiv eller disiplinær arkitektur og design er fellesbegreper for ulike arkitekturelementer som søker å kontrollere og manipulere hvordan offentlige rom brukes, hvilke former for samspill og hva slags atferd som er ønsket.
Greta Thunberg (15) innledet i begynnelsen av skoleåret en streik som raskt fikk stor oppslutning og etter hvert gikk over til klimaaksjonen #FridaysForFuture. 30. november ble det arrangert demonstrasjoner i over 100 svenske byer og samtidig også på andre steder i verden. 3. desember fikk Greta Thunberg holde en kort tale for klimatoppmøtet i Katowice.
Igjen ringer klokkene og vardene tennes. Boligprisene er blitt så høye at selv sykepleiere i full jobb må ta til takke med å leie dyrt, dårlig og usikkert. Noe må gjøres om ikke den norske, demokratiske boligmodellen skal forvitre. Og igjen diskuterer vi den «tredje boligsektor» som en mulig løsning.
Hvem forutså 80/20-samfunnet for 30 år siden? Pønkerne forutså det selvsagt, hengitt som de i perioden var til sosiale dystopier og skrekkscenarier.
FN-konvensjonen for økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter slår fast at medlemslandene skal sørge for at innbyggerne har tilgang til blant annet mat, vann, utdannelse og bolig. Boligen skal blant annet være stor nok, sunn, og med et rimelig kostnadsnivå. Norge er tilslutta konvensjonen, men hva betyr egentlig det?

Torggata Blad er et kompromissløst uavhengig blad og nettmagasin – en humoristisk, systemkritisk og informativ utgivelse som sparker til venstre og høyre, oppover og nedover og midt i balla.

Pr. 2023 er Torggata Blad et forum for en fargerik forsamling av bidragsytere med varierende interesser og orientering. Det er en rar og forhåpentligvis skjærende stemme i koret av norske magasinutgivelser.

Torggata Blad ble grunnlagt i 2007 av
Bror Wyller (forfatter og lege)

Torggata Blad er støttet av: