Når en politiker i posisjon skal spare noen millioner eller en milliard eller fem på budsjettet, er det ett grep hen kan ta, som stort sett går igjennom uten alt for mye plagsom støy.
Thorstensen er skolert, belest og ytterst godt informert om de store utviklingslinjene i samfunnet. Han har en helhetsoversikt, forståelse og psykologisk innsikt som dessverre er fraværende hos både politikere og byråkrater, mener vår anmelder.
Røde Emma presenterer Cirkus Verdensteater, et action-stykke i tre akter om rebellen Henning Dahls ville ungdomstid. Spilles på Hausmania fram t.o.m. lørdag 27. april.
Assange-saken er det beste utgangspunktet vi kan ha for å forstå maktens natur og premisser i verden i dag, og det bildet som tegnes av kjensgjerningene i saken er alt annet enn pent.
Barn og unge trenger steder og møteplasser i nærmiljøet og uteområdene der de får nye erfaringer og kan utvikle sine talenter i samspill med andre, på en trygg måte. Å legge til rette for dette gjennom hvordan arkitektur og byutvikling planlegges, kan betraktes som et nødvendig omsorgsarbeid, skriver arkitekt Frode Svane i dette essayet.
Den nyliberale arven har formet verdensøkonomien som et monopolspill. Når vinnerne begynner å komme videre, øker bare avstanden til resten. Resultatet er økende ulikhet og større makt i henda på noen få.

Torggata Blad er et kompromissløst uavhengig blad og nettmagasin – en humoristisk, systemkritisk og informativ utgivelse som sparker til venstre og høyre, oppover og nedover og midt i balla.

Pr. 2023 er Torggata Blad et forum for en fargerik forsamling av bidragsytere med varierende interesser og orientering. Det er en rar og forhåpentligvis skjærende stemme i koret av norske magasinutgivelser.

Torggata Blad ble grunnlagt i 2007 av
Bror Wyller (forfatter og lege)

Torggata Blad er støttet av: