Olydiga barn i forna Jugoslavien uppfostrades med hot om att bli skickade till Goli Otok ifall de inte uppförde sig. Det var ett effektivt sätt att skrämma barnen, för de visste att ön var ett helvete på jorden.
Diverse I bildegalleriet nedenfor vises ulike sitater, lån, påfunn og innfall som ble satt på trykk i TB nr. 1...
Røde Emma presenterer Cirkus Verdensteater, et action-stykke i tre akter om rebellen Henning Dahls ville ungdomstid. Spilles på Hausmania fram t.o.m. lørdag 27. april.
Journalistene Ingeborg Eliassen og Sven Egil Omdal er åpne med at de – til tross for at de selv ikke kunne ha tenkt seg å jobbe mindre – er svært positivt innstilt til ideen om borgerlønn. Hovedmålsettingen deres med å skrive boka har først og fremst vært å skrive en bok som bidrar til å sette debatten om borgerlønn høyt oppe på den politiske dagsorden, snarere enn å være et ensidig partsinnlegg.
Det litt underlige er at jo mer liberalistisk et samfunn er, jo færre er det som velger å bli rike, påpeker Arvid Sivertsen i denne ranten.
Koronakrisen har synliggjort hvordan fremtidens velferdsstat må bygges på omsorgsetikk fremfor nyliberalismens egeninteresse, hevder sosiologen Kathleen Lynch i dette essayet.
Vårt hypermoderne samfunn er kilde til mye stress. For de som sliter med å finne seg til rette i moderniteten, kan hagearbeid være en beroligende overgang til et mer jordnært liv.
Jeg har nettopp kommet hjem fra en ”Child Friendly City” konferanse i Cascais i Portugal. Cascais er en av de byene i Europa som virkelig satser på barn og unges medvirkning i planleggingen av bymiljøet. Og de gjør det med stort alvor!
Rethinking Economics er et internasjonalt nettverk som jobber for at pluralisme skal innføres i økonomifaget. Torggata Blad har møtt leder for Rethinking Economics Norge, Marie Storli, for et intervju om økonomifaget generelt og borgerlønn spesielt.
Elevene skal lære mye i løpet av årene på skolen, men for å lære må de først ha det bra. De må bli møtt av lærere som gir dem kjærlighet, de må få utfordringer som gir dem en opplevelse av mestring, og de må kjenne seg trygge, hevder Sven Lindbäck i dette essayet, og konkluderer med at når disse behovene er dekt, kan de fleste barn lære det aller meste.

Torggata Blad er et kompromissløst uavhengig blad og nettmagasin – en humoristisk, systemkritisk og informativ utgivelse som sparker til venstre og høyre, oppover og nedover og midt i balla.

Pr. 2023 er Torggata Blad et forum for en fargerik forsamling av bidragsytere med varierende interesser og orientering. Det er en rar og forhåpentligvis skjærende stemme i koret av norske magasinutgivelser.

Torggata Blad ble grunnlagt i 2007 av
Bror Wyller (forfatter og lege)

Torggata Blad er støttet av: