Siden den politiske krisen i 1968 har mexicanere ønsket å få på bena et demokratisk styresett og avskaffe den autoritære styreformen landet var underlagt siden slutten av 1920-tallet. I dag, etter tiår med arbeid for å etablere institusjoner og en rettsstat, befinner demokratiet seg igjen i faresonen under den nye regjeringen til López Obrador.
Jeg har sovet. Og nå er jeg våken. Som sana sol, cool, det er til tider god musikk, og god butikk, fin mimikk. Det er betalt. 1000 liter bensin, jeg er din, i dine sko er jeg ikke.
I ungdomstida var vi opptatt av å hjelpe de som «var på lokern», ta dem med på tur i skogen, gi dem mat, prate med dem, skaffe dem medisiner som kanskje kunne hjelpe. Hovedpoenget var å beskytte dem mot den fiendtlige psykiatriens klør.
FN-konvensjonen for økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter slår fast at medlemslandene skal sørge for at innbyggerne har tilgang til blant annet mat, vann, utdannelse og bolig. Boligen skal blant annet være stor nok, sunn, og med et rimelig kostnadsnivå. Norge er tilslutta konvensjonen, men hva betyr egentlig det?
Vi hadde fortrengt Aidsen. Influensaen tok livet av rundt 1000 av oss årlig, men vi var vant til det. Tabloidene hadde prøvd å gjøre oss hysteriske med Sars, Ebola, MERS, Svineinfluensa og fuglevirus. Men det var som i eventyret. Ulven kom ikke.
Fiendtlig, defensiv eller disiplinær arkitektur og design er fellesbegreper for ulike arkitekturelementer som søker å kontrollere og manipulere hvordan offentlige rom brukes, hvilke former for samspill og hva slags atferd som er ønsket.

Torggata Blad er et kompromissløst uavhengig blad og nettmagasin – en humoristisk, systemkritisk og informativ utgivelse som sparker til venstre og høyre, oppover og nedover og midt i balla.

Pr. 2023 er Torggata Blad et forum for en fargerik forsamling av bidragsytere med varierende interesser og orientering. Det er en rar og forhåpentligvis skjærende stemme i koret av norske magasinutgivelser.

Torggata Blad ble grunnlagt i 2007 av
Bror Wyller (forfatter og lege)

Torggata Blad er støttet av: