Child Friendly City

Jeg har nettopp kommet hjem fra en ”Child Friendly City” konferanse i Cascais i Portugal. Cascais er en av de byene i Europa som virkelig satser på barn og unges medvirkning i planleggingen av bymiljøet. Og de gjør det med stort alvor!

Tekst og foto Frode Svane

Det er 400 deltakere på konferansen, som går over to dager, med fulle auditorier og mange flotte utstillinger og workshops, der kunstnere og arkitekter er veiledere for barn og ungdom.

Medvirkningsinnsatsen i Cascais har allerede pågått over flere år og skal fortsette inn i framtida! Her er det ikke snakk om at barn og unge skal bli passive konsumenter, men bli aktive og bevisste deltakere i lokalsamfunnet.

Jeg ser gjennom foredraget mitt og ser at de fleste inspirasjonsbildene er hentet fra København og Berlin. Langt de fleste er fra Berlin. Ikke uten grunn! Berlin er den mest barnevennlige byen i Europa, – uten tvil! Ikke minst fordi Berlin er en grønn by, med masse store, flotte parker, som også er innredet for å dekke barn og unges behov. Det er sammenhengende grønne belter langs elvene og kanalene, og du kan sykle trygt til ditt daglige arbeid, til skolen og til parkene og idrettsplassene. Berlin har 50 mil med ulik elvebredd innenfor sine grenser! Det finnes minst 200 urbane hager som beboere og barn har utviklet i fellesskap. Det finnes 15-20 byggelekeplasser og barnebondegårder! (Abenteuerspielplätze und Kinderbauernhöfe). Den samordnede organisasjonen heter AKIB. Det finnes store grupper av aktive kunstnere som produsere ”public art” sammen med barn og ungdom i skolegårdene og i parkene. En av de mest kjente er Rainer Warzecha, som hver sommer har sitt permanente leireverksted for barn i Britzer Garten. Hva dere kan finne der av sammenkoplede installasjoner og enkeltstående skulpturer, kan vi ikke finne noen steder i Norden.

En annen kjent kunstner og skulptør er Anne Ochmann. Hun har medvirkningsverksteder i skolene, før elevene, etter å ha gjort sine valg, går ut og bygger de vakreste skulpturer i skolegården, – ofte med vanninstallasjoner. Dette foregår hele tiden! Grün Macht Schule heter et statlig støttet og kommunalt veiledningsteam, som igangsetter minst 30 nye prosjekter i skolene og barnehagene hvert år. En forutsetning for at dette teamet gir økonomisk støtte til prosjektet, er at både lærere, foreldre og elever er sterkt involverte og kan legge fram et grundig gjennomtenkt opplegg for elevenes aktive deltakelse både når det gjelder planlegging og praktisk gjennomføring! La oss bevege oss opp mot Prenzlauer Berg, fra den fantastiske Volkspark Friedrichshain, som er fylt med lekeplasser, vanninstallasjoner, en kjempestor utendørs kino, små og store sportsinstallasjoner for alle aldre, – gatene i Prenzlauer Berg er grønne, med store trær og små kafeer hele veien, overalt er det etablert grønne oaser med vann og lekeplasser.

Vi står etterhvert i Kollwitz Strasse, oppkalt etter den sagnomsuste tyske grafikeren Käthe Kollwitz, hun står der på Kollwitz Platz. På Abenteuerspielplatz Kolle er det liv og røre! Barna har framvisning fra smieverkstedet og står og smir på fortauet utenfor inngangen. Det er lørdag, og det er den eneste dagen i uka voksne, utenom lederne, har adgang til byggelekeplassen. Innenfor er det hamring, snekring og kontinuerlig bygging av små og store trekonstruksjoner, jenter og gutter sammen. Ved bålplassen sitter noen barn og slapper av og griller pølser. Reglene for bruken av plassen har barna selv vært med på å utvikle, og det vises respekt for disse reglene. Gir ikke skolen demokratitrening, så får de det her! De voksne som jobber her, er sosialpedagoger eller håndverkere og kunstnere. Foreldrene gir støtte i form av gaver som Kolle har ønsket seg på en stor tavle ved inngangen. Gjester kan også yte et lite tilskudd. Men byggelekeplassen får nok kommunal støtte til en verdig drift.

Men HALLO I LUKEN! Det er 12 slike plasser i Berlin! Og det er flere barnebondegårder med dyr av ulike slag, som barna steller og pleier regelmessig og utvikler ansvarsforhold til.

Er du i Berlin, ta en tur innom.
Vi trenger minst tre slike byggelekeplasser i Groruddalen.

Torggata Blad er et kompromissløst uavhengig blad og nettmagasin – en humoristisk, systemkritisk og informativ utgivelse som sparker til venstre og høyre, oppover og nedover og midt i balla.

Pr. 2023 er Torggata Blad et forum for en fargerik forsamling av bidragsytere med varierende interesser og orientering. Det er en rar og forhåpentligvis skjærende stemme i koret av norske magasinutgivelser.

Torggata Blad ble grunnlagt i 2007 av
Bror Wyller (forfatter og lege)

Torggata Blad er støttet av: