Dagbladet: Altfor lett å bøffe Nav.

Dagbladet kjører i dag et kampanjeoppslag mot de forferdelige trygdesnylterne. De har hyret Ipsos MMI til å måle folks oppfatninger om dette og slår stort opp at drøye 50% av de spurte mener det er for lett å bøffe Nav. Dagbladet gjør ikke noe poeng ut av at dette omtrent tilsvarer andelen av folk som ikke er avhengige av tjenester fra Nav og at det er denne delens overbevisning om at de andre snyter som er hovedinnholdet i oppslaget. 

 

De som har svart «nei» og «vet ikke» er sannsynligvis klienter som nå føler seg litt dumme som ikke ser det de andre ser, hva nå det er. Det er i alle fall ingen av betydning som mener at dette er utidig mobbing av syke og fattige folk i sårbare posisjoner så da er det vel bare å kjøre på. Senere tilføyd jamring fra et medlem av stortingets justiskomite tyder på at panikken for trygdesvindlertrollet råder også i maktens korridorer. Det er intet mindre enn den største trussel mot velferdsstaten, må vite, her snakker vi en betydelig organisert kriminalitet for å komme de altfor lett tilgjengelige nav-midlene til hende. Så langt i år er over 450 personer anmeldt, noe som er nesten 25% av 2013-tallet allerede halvveis i året. Det er altså en jevnt økende tendens som kan komme til overstige 50% av 2013 før året er omme. Vi må anta at det er meget, meget alvorlig. Alvorlig nok til at 110 ansatte i Nav Kontroll i 2015 forvalter et budsjett på ca 100 mill. for å bekjempe problemet.

 
Alt i alt er oppslaget veldig effektivt rettet mot å piske opp mistenksomhet og dårlig stemning mot trygdesnylterne, unnskyld, trygdemottakerne. Effekten blir dog noe punktert av at gårsdagens dom i Yara-saken får en liten, men sentral plass i ytre spalte på høyre oppslagsside, med bilde av Thorleif Enger og «Tre års fengsel for korrupsjon». Dette kan jo avspore oppmerksomheten og virke forvirrende. I en virkelig avis med en virkelig agenda ville nok den historiske harde dommen mot Enger&co fått en større plass enn velfødde rikingers mistanker om at noen kommer for lett til det på Nav, men i denne sammenhengen virker den malplassert og kanskje med overlegg . Dagbladets redaksjon har muligens en slange ved sin barm, en femtekolonnist i desken.

 

 

Undertegnede er forøvrig selv av den mening at det er fullt mulig å bøffe Nav for substansielle midler og at dette skjer hele tiden. For å komme til de virkelige pengene må du aldri finne på å henvende deg som klient. Det er et håpløst prosjekt som du kan komme til å kaste bort hele livet på, bokstavelig talt. Du trenger å kunne presentere et kunnskaps- og konsulentforetak med en strategi for å løse Navs tekniske problemer med f.eks. samordnete datatjenester eller hva f…. Det er mye de ikke kan på Nav som de trenger hjelp til. Får man en fot innenfor her kan man tappe systemet for virkelige penger i en helt annen størrelsesorden enn noen ynkelige trygdetilskudd. Ved å operere et nettverk av underleverandører og kontraktører som i tur og orden føkker opp hverandres oppgraderinger før de går konk og kommer tilbake i en annen form kan du i praksis skaffe jobb til slekta i generasjoner, privat hangar på Torp og landsted på Hankø. Gjør du tingene dine riktig skal det heller ikke være noen overhengende fare for å bli dømt og straffa for det. Det er fortsatt ikke straffbart å gjøre en dårlig jobb på offentlig anbud.
Skal du bøffe Nav er dette veien å gå, klientveien er en tapende sti.

 

 

DSCN9910
illustrasjon av Flu Hartberg, faksimile fra Dagbladet

Torggata Blad er et kompromissløst uavhengig blad og nettmagasin – en humoristisk, systemkritisk og informativ utgivelse som sparker til venstre og høyre, oppover og nedover og midt i balla.

Pr. 2023 er Torggata Blad et forum for en fargerik forsamling av bidragsytere med varierende interesser og orientering. Det er en rar og forhåpentligvis skjærende stemme i koret av norske magasinutgivelser.

Torggata Blad ble grunnlagt i 2007 av
Bror Wyller (forfatter og lege)

Torggata Blad er støttet av: