De internasjonale krigslekene 2022

Den internasjonale krigsindustrien presenterer med stolthet:

De internasjonale krigslekene 2022

Ukraina er arena for årets leker, som, om våre guder står oss bi, vil fortsette utover de kommende månedene i et eventyrlig eskalerende format. Hill Mars! Hill Ares! Hill Woden! Hill Feh!

Tekst og illustrasjon Redaksjonen

Napoleon og omeletter

Krigsindustrien har fått et ufortjent dårlig rykte, det blir påstått at vår virksomhet er brutal og hensynsløs og fører til store materielle ødeleggelser og menneskelige tragedier.

Vi mener at denne negativiteten helt fortrenger krigsindustriens store betydning for verdensøkonomien. Ingen annen industri sysselsetter flere mennesker på global basis enn vår bransje, og vår virksomhet skaper en hardt tiltrengt dynamikk i verdens markeder og generelle materielle flyt som det er vanskelig å se hvordan man skulle fått til uten vår innsats.

For oss er krigen en nødvendighet, et frihetens øyeblikk da de trange konvensjonene som regulerer den sivile hverdag settes til side, og ekstraordinære grep kan gjøres for å justere den rådende forretningsorden. Dette har selvfølgelig umiddelbart dramatiske konsekvenser, men som vi alltid har sagt: For å lage omelett må man knuse noen egg, og det er på en måte en slags omelett vi lager, bare med litt andre ingredienser og i en større skala.

Krigen skaper menn med store visjoner og stor handlekraft som bidrar til å forme sin samtid og skape historie. Hvem ville Napoleon ha vært uten krigen? For ikke å snakke om Karl 12. Tro oss, hadde det ikke vært for krigen ville du aldri hørt om disse hederskarene.

Tid og sted

Krigslekene vil foregå hovedsakelig på land, men det er også lagt til rette for marine leker i Svartehavet, og om forholdene tilsier det, vil det bli anledning til mer luftige spill, med deltakelse fra europeiske, russiske og amerikanske flyvåpen. Vertsnasjonen råder selv ikke over et konkurransedyktig flyvåpen, og deres deltakelse i de eventuelle luftøvelsene vil være begrenset til anvendelse av drone i forbindelse med etterretning og troppeframstøt.

Vi har imidlertid forsikringer fra den russiske føderasjonen om at de vil stille opp som «rødt lag» i luftspillene, og at vi dermed unngår floppen under krigslekene i Libya i 2011, hvor luftlekene ble unilaterale.

Ukraina har også tidligere vært arena for internasjonale krigsspill, og selv om det er nesten 80 år siden sist, gjelder de grunnleggende erfaringene fra tidligere besøk. Det ukrainske terrenget utgjør et utfordrende element i seg selv: grunnforholdene svinger fort med årstider og temperaturskifter og er en faktor det vil straffe seg å undervurdere betydningen av. Historien inneholder flere eksempler på lovende krigsoperasjoner som har oversett denne faktoren og kjørt seg fast i ukrainsk gjørme eller fryst ihjel på de endeløse steppene.

De innledende fasene vil som vanlig handle mest om propaganda og feltmanøvre, troppeforflyttinger og logistikk, men det vil fort gå over i mer spennende øvelser med smell i. Det er bare å glede seg.

Støtt opp om krigslekene i 2022, det er bare feiginger som lar være!

Si ja til krigen inni deg!

Hvordan kan du bidra?

Krigen trenger fotsoldater og ingeniører, leger, tømrere og mekanikere. Om det ikke passer deg å melde deg frivillig hos en av de deltakende parter kan du bidra ved å fremme krigens sak i sivile media og gå i kraftig polemikk mot kritikerne og motstanderne.

Krigsmotstanderne vil ta maten ut av munnen til våre underleverandørers barn. Det er så hjerterått at vi ikke finner ord. De skulle skamme seg; virkelig godt de fleste ikke er som dem.

Ikke glem at dette handler om Ukrainas nasjonale uavhengighet og territoriale integritet, i alle fall i utgangspunktet. Så får vi se hva som skjer. Det er det som er så herlig spennende med krigen. Når den først er i gang, er det ikke godt å vite hvor den går.

Takk til våre sponsorer, særskilt den amerikansk-allierte grenen av olje- og gassindustrien, som nok en gang yter et svært substansielt bidrag. Spesiell takk også til den europeiske kraftbransjen for deres generøse bidrag.

Som ansvarlige arrangører er vi opptatt av å gjøre et spektakulært show som vil berike våre sponsorer, og vi har tro på at årets konsept vil skape en vakker dynamikk med et stort potensial for spredning.

Måtte krigen aldri ta slutt!

Gjengitt av redaksjonen under tvang, diktert av krigsindustriens kommunikasjonskonsulenter.


Torggata Blad er et kompromissløst uavhengig blad og nettmagasin – en humoristisk, systemkritisk og informativ utgivelse som sparker til venstre og høyre, oppover og nedover og midt i balla.

Pr. 2023 er Torggata Blad et forum for en fargerik forsamling av bidragsytere med varierende interesser og orientering. Det er en rar og forhåpentligvis skjærende stemme i koret av norske magasinutgivelser.

Torggata Blad ble grunnlagt i 2007 av
Bror Wyller (forfatter og lege)

Torggata Blad er støttet av: