Den finländska paviljongen

– del to

Tekst og tegning Rita Leppiniemi

Den finlandssvenske billedkunstneren Rita Leppiniemi har påbegynt arbeidet med en tegneserie som tar utgangspunkt i verdensutstillingen i Paris i 1900 og Finlands deltakelse ved den. Et utdrag av serien ble trykket i Torggata Blads tegneserienummer – nr. 1 2023. Her kommer et nytt utdrag der vi får se verdensutstillingen i fugleperspektiv. Gallen-Kallela får nemlig bli med den flyvekyndige mytologiske skikkelsen Louhi opp i det parisiske luftrommet.

På verdensutstillingen i Paris i 1900 fikk Finland for første gang sin egen paviljong. Den var utformet i art nouveau-stil med tydelig spor av finsk nasjonalromantikk. Akseli Gallen-Kallela malte hovedsalens takfresker med Kalevala-tema(*). Finland brukte Paris-paviljongen fra 1900 for å vise verden at den var en kulturelt uavhengig stat atskilt fra Russland.

*) Kalevala blir ofte kalt Finlands nasjonalepos og er et finsk episk dikt samlet under første halvdel av 1800-tallet. Kalevala betyr «Kalevas land». Kaleva var en mytologisk kjempe og faren til hovedhelten Väinämöinen i eposet. Andre viktige skikkelser i verket er Seppo Ilmarinen, Lemminkäinen, Kullervo, Joukahainen og Louhi.

Les første del her >>

Se fler av Rita Leppiniemis kunstprosjekter her >>

Torggata Blad er et kompromissløst uavhengig blad og nettmagasin – en humoristisk, systemkritisk og informativ utgivelse som sparker til venstre og høyre, oppover og nedover og midt i balla.

Pr. 2023 er Torggata Blad et forum for en fargerik forsamling av bidragsytere med varierende interesser og orientering. Det er en rar og forhåpentligvis skjærende stemme i koret av norske magasinutgivelser.

Torggata Blad ble grunnlagt i 2007 av
Bror Wyller (forfatter og lege)

Torggata Blad er støttet av: