«Den har jeg ikke sett, for jeg har jobbet med statsbudsjettet»

Siv

Siv Jensen på radio. Om justisminister Anundsens video der han vil framstille det han driver med i justisdepartementet uten medienes filter. Ok. Filmen blir i pressa og flere steder ansett som propaganda, og man lurer på om medarbeiderne i departementet her er instruert.
Den offisielle versjon.
Siv sier at hun jobber med statsbudsjettet, hvorfor snakker man ikke om det? Det hun jobber med, som etter hennes mening er viktig, som finansminister, hun er tydelig meget PR-kåt.
Torggata Blad vil da legge dette ut til diskusjon, politikeres PR-kåthet, og hva mediene gjør med politikere, når de blir så tett fokusert og fulgt opp?
Ok, dette er et system, der man først må bebreide hele offentligheten for internalitet. De digger hverandre! Politikere og journalister, de er meget opptatte av at deres privatitet når ut til almenheten! Politisk sandkasse, der man driver en kollektiv harmonisering, der den dypt borgerlige Siv Jensen kommer med pågangsmot og moraliserer over journalisten på NRK ALDRI NYHETER for at hun i det hele tatt her blir spurt om en kommentar! Spurvelurv!
Siv er Lille Lerkefugl uten å være gift, hun er gift med hele det politiske miljø og klukk-ler!
Pøh! Kan hun liksom si, når hun blir bedt om å kommentere Anundsens propagandavideo!!
Dette er jo over alle grenser.

  1. Jeg mener at Anundsens «propagandafilm» er sammenlignbar med en valgfri episode av NRK-serien Newton. Han legger jo bare frem fakta på en «populærvitenskapelig» måte.

    Hva er det egentlig kritikerne egentlig synes er ubehagelig med Anundsens informasjon? Formen eller innholdet? At det er brukt «hele» 50 tusen på å produsere filmen? Har de glemt at regjeringen Stoltenberg brukte 1 MILLIARD PER ÅR på hjernevaske befolkningen vha.
    PR-byråer som First House?
    (https://e24.no/media/info-og-pr/stoltenberg-regjeringen-bruker-n-milliard-paa-pr/20125274

    Jeg forstår meget vel opposisjonens og dens sympatisørers indignasjon over Anunsens opplysningsvideo, rett og slett fordi sannheten svir.

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Torggata Blad er et kompromissløst uavhengig blad og nettmagasin – en humoristisk, systemkritisk og informativ utgivelse som sparker til venstre og høyre, oppover og nedover og midt i balla.

Pr. 2023 er Torggata Blad et forum for en fargerik forsamling av bidragsytere med varierende interesser og orientering. Det er en rar og forhåpentligvis skjærende stemme i koret av norske magasinutgivelser.

Torggata Blad ble grunnlagt i 2007 av
Bror Wyller (forfatter og lege)

Torggata Blad er støttet av: