Den kodebaserte stat

Velfungerende politiske systemer har ofte en grunnlov som «protokoll» for dets styresett. Dessverre er denne protokollen utsatt for eksterne korrumperende krefter. Økonomiske, militære, og geostrategiske interesser, samt andre statlige aktører gjør den demokratiske «protokollen» irrelevant i dagens realpolitiske situasjon. Et kodebasert politisk styresett kan være vår siste mulighet for å unngå den sikre undergang.

Globaliseringens skyggeside, dysfunksjonelle demokratier med voksende statsgjeld, grønnvasket overproduksjon av olje, og evigvarende kriger skaper grobunn for helt andre måter å tilnærme seg politiske teori. Til tross for demokratiets endelikt er «protokollene» til fascismen, kommunismen, eller andre totalitære systemer fortsatt mindre attraktive enn det grunnlovsbaserte demokratiet.

Som et alternativ til hva som oppleves som en politisk blindvei kan nerdene sitte på nøkkelen til nødutgangen.

Politiske vakuum føder alternativer

I dagens politiske landskap hoper systemfeilene seg opp like fort som de glemmes. I kjølevannet av det mange anser for demokratiets oppløsning oppstår det globale kaoset og den internasjonale lovløsheten. Konsekvensene kan vi beskue i Syria, Irak, Afghanistan, Jemen, Somalia, Mexico, og en rekke andre krigsherjede stater.

Det etablerte politiske system er fanget i sin egen kortsiktige tidspreferanse. Politiske sjarmoffensiver greier ikke å dekke over et politiske system gjennomsyret av kortsiktige grådighet. Det politiske systemet og dets tilhørende «protokoll» viser seg å være handlingslammet i møte med virkeligheten.

Styresett som dataprogram

Åpen kildekode, fildeling (P2P), Bitcoins (BTC), krypterte nettverk som TOR, og andre nettverksbaserte verktøy er basert på programvare tilpasset spesifikke funksjoner. De følger selvbevarende algoritmiske lover som skaper en fleksibel forutsigbarhet. Egenskaper som fundamentalt for velfungerende systemer. Nå mener flere politiske bevegelser at denne tankegangen kan overføres til det politiske systemet og legge grunnlaget for en ny form for politisk «protokoll».

Et iterativt selvbevarende styresett

I korte trekk kan ideen oppsummeres som et politiske system basert på åpen kildekode med selvbevarende og iterativt utviklede regelsett. Et slikt system vil være transparent og obligatorisk for enhver politisk beslutning. Endringer skjer gjennom prøving og feiling, oppdatering av «protokollen» skjer basert på erfaringer fra den virkelig verden. I motsetning til idealistiske tanker om likeverd, rettferdighet, og frihet.

Slipp nerdene løs

La oss ta det politiske systemet et skritt videre og basere politiske beslutninger på et forutsigbart system for optimalisering av samfunnets overlevelsesevne. La oss lytte til nerdene og deres ekspertise innen programmering. Den eksisterende demokratiske «protokoll» har spilt fallitt – slipp nerdene løs før totalitære krefter tramper ned vårt siste håp.

Referanser:
Open source governance
Open Source Party
Block chain governance
P2P governance

Torggata Blad er et kompromissløst uavhengig blad og nettmagasin – en humoristisk, systemkritisk og informativ utgivelse som sparker til venstre og høyre, oppover og nedover og midt i balla.

Pr. 2023 er Torggata Blad et forum for en fargerik forsamling av bidragsytere med varierende interesser og orientering. Det er en rar og forhåpentligvis skjærende stemme i koret av norske magasinutgivelser.

Torggata Blad ble grunnlagt i 2007 av
Bror Wyller (forfatter og lege)

Torggata Blad er støttet av: