Det tomme rom

Sound of Mu. Det følger ikke mye av dette, dette er tomt, til bruk. En kafé, et kunstsenter, en bodega. En bil utenfor, Markveien, dette er gull. White cube, et galleri. Her kan man henge opp, ikke henge seg. Stadig vekk skjer det noe her, til gangns, i dag ingenting, bare meg i lokalet, en tomhet er her og dette er skjønt.
Åpenbart annerledes enn hva som helst, kan man her ta seg friheter? Ja. David Bowie kunne vært her, og en del andre kjente kunstnere, Lucien Freud, vi vet ikke mer.
Tomhet er noe som kan bli til noe. Kunst, av en eller annen type, musikk, bilder, hva du vil, dette er fullstendig umulig å si noe om. Tom.
I hodet, overalt, dette er nyskapende, straffende, det er det som er tingen, det som ikke er. Kunsten er intet.
Intet uvanlig, intet nytt, av det gamle gror det nye, atomene og det tomme rom, etter Demokrit, han mente det var det eneste som eksisterte, Leibniz snakka om det samme, at det bare eksisterer monader, som er det samme, atomer, en minste-enhet, i alt, i sjel, i alt, og det er fint sagt.
Her er det som ikke fins, det mellom, det avsagde, det absurde, det man ikke har peiling på.
Amøber fins, sko fins, videre fins det en rekke ting, som Markveien, som Sound of Mu ligger i, og så fins det kunstnere.
Det annerledestenkende, det nyskapende, sjel, det åndelige, det som ligger i det indre, i drømmene, det man ikke kan svare for, det nyskapende, det som kommer, det som ligger i kim. Sound of Mu.

Torggata Blad er et kompromissløst uavhengig blad og nettmagasin – en humoristisk, systemkritisk og informativ utgivelse som sparker til venstre og høyre, oppover og nedover og midt i balla.

Pr. 2023 er Torggata Blad et forum for en fargerik forsamling av bidragsytere med varierende interesser og orientering. Det er en rar og forhåpentligvis skjærende stemme i koret av norske magasinutgivelser.

Torggata Blad ble grunnlagt i 2007 av
Bror Wyller (forfatter og lege)

Torggata Blad er støttet av: