Die dunkle Seite des Westens

Som historiens vinnere vet vi i Vesten selvsagt mangt og mye om Østens og Øst-Europas forbrytelser og menneskerettighetsbrudd. Men det fins like fullt også en dunkel side ved Vesten. En egen dør vi av bekvemmelighetsgrunner ikke har feid altfor mye for.

Vi kjenner alle til atombombingen av Japan, apartheidregimet i Sør-Afrika, kuppene i Chile og Iran og bombingen av Vietnam, Kambodja og Laos. Blant mange andre skrekkens kapitler, er disse eksempler på Vestens mørkere sider.

Det mange idag ikke kjenner til, er NATO-alliansens oppbygging av hemmelige styrker i Vest-Europa – de såkalte Stay Behind-styrkene – som opprinnelig hadde som oppgave å bekjempe en Sovjet-invasjon fra innsiden, altså fra våpenlagre og styrkesentre i de enkelte land etter en fryktet invasjon fra Sovjetunionen. Slike styrker fantes også i land som Sverige, Sveits og Finland, som ikke var medlemmer av NATO.

Disse hemmelige styrkene ble selvsagt finansiert av oss borgere over skatteseddelen, og utfra konteksten, som var Den kalde krigen, kan man med strategiske øyne på sett og vis forstå og endog gå god for slike hemmelige styrker, som sikkerhetstiltak for å sikre nasjonen mot fiendtlig kommunistisk overtagelse.

Problemet melder seg når disse hemmelige NATO-styrkene, som hadde de nå etterhvert så kjente cellestrukturene, fra slutten av 1950-tallet endrer karakter fra fornuftige bolverk mot eventuelle kommunistinvasjoner, til terroristceller rettet mot landets egen befolkning. I land etter land åpner disse NATO- og CIA-styrte cellene ild mot uskyldige sivile. De sprenger bomber i byer som dreper hundrevis av vanlige borgere. Kvinner, barn, menn.

Europa gjennomgår tre bølger av NATO-dirigert hemmelig Gladio-terror, betalt av de samme skattebetalerne som terroren retter seg mot.

I den første bølgen av Gladio-terror er det høyreekstreme som skyter og bomber sivile, mens ansvaret legges på kommunistene og de venstreekstreme. I land med eksisterende urbane venstreekstreme terrorgrupper som RAF og Brigate Rosse, overtar Gladio disse cellene for å styre dem i retning av aksjoner som vil svekke venstresidens anseelse i befolkningen, og i noen tilfeller fjerne statsoverhoder som i for stor grad (etter CIAs smak) slipper til sosialistiske eller kommunistiske krefter og strømninger.

I den andre bølgen av Gladio-terror er det fortsatt høyreekstreme som skyter og bomber sivile, men nå legges ansvaret på muslimene og islamistene, etter at både Sovjetunionen og Øst-Europa kollapser. Denne bølgen faller sammen med den såkalte Krigen mot terror, som starter med angrepet mot New York den 11. september 2001. Vi får bomber i lokaltog i Madrid og T-banevogner og busser i London, i tillegg til karikaturstrid og drap på nederlandske kunstnere og politikere. Som under den første bølgen, ser man også her tette forbindelser mellom etterretning og utførende ledd.

Under den tredje bølgen av Gladio-terror er resepten såvidt man kan se fremdeles høyreekstreme som skyter og bomber sivile, mens vrien som gjør denne bølgen ny er at skylden legges på disse høyreekstreme personene selv, mens det i virkeligheten etter alt å dømme fortsatt er Gladio-nettverket og NATO som står bak.

I nær alle tilfeller ofres fullstendig sakesløse, uskyldige sivile for å skremme opp både befolkning og politisk administrasjon. Målet er politiske endringer gjennom endret velgeradferd eller endret politikk fra de ulike administrasjonene. Ordrene stammer fra maktsentra utenfor Europa selv, mens offentlige midler i hvert enkelt land brukes til å drepe, snarere enn å beskytte, landets egne borgere.

Spørsmålet er hvilke politiske endringer det er som er så viktige at man er villig til å ofre selve samfunnskontrakten – den som går ut på at staten skal beskytte borgerne mot at disse arbeider og betaler skatt – samt selvsagt hvilket valg den politiske administrasjonen i hver enkelt nasjon har i møte med et så formidabelt utenlandsk press.

Den sveitsiske historikeren og fredsforskeren Daniele Ganser utdyper mye av dette i en timelang samtale, for den som behersker det tyske språk:

https://www.youtube.com/watch?v=vT4ScqDVIyc
«Die dunkle Seite des Westens» (DVD 2009)

Dr Ganser ved Basel-universitetet i Sveits har videre skrevet boken «NATO’s Secret Armies: Operation GLADIO and Terrorism in Western Europe» (2005), som over 7 år er omsatt til et titalls språk og har oppnådd betydelige opplagstall. Nytt av året er boken «Gladio: NATO’s Dagger at the Heart of Europe – The Pentagon-Nazi-Mafia Terror Axis» (2012) av briten Richard Cottrell.

Gansers seneste bok er «Europa im Erdölrausch: Die Folgen einer gefährlichen Abhängigkeit», Orell Füssli Verlag, 2012.

Dunkel lesning for den kommende dunkle årstid.

Torggata Blad er et kompromissløst uavhengig blad og nettmagasin – en humoristisk, systemkritisk og informativ utgivelse som sparker til venstre og høyre, oppover og nedover og midt i balla.

Pr. 2023 er Torggata Blad et forum for en fargerik forsamling av bidragsytere med varierende interesser og orientering. Det er en rar og forhåpentligvis skjærende stemme i koret av norske magasinutgivelser.

Torggata Blad ble grunnlagt i 2007 av
Bror Wyller (forfatter og lege)

Torggata Blad er støttet av: