Dikt

Dikt Harald Lange

Pilarene er borte, vi har revet tempelet
Den røde bakgrunnen er det hav av blod den nye republikkens fødsel kostet
i midten en hvit sirkel av fred og harmoni, garantert av den evige stjernen,
nå farget svart av forbrytelsene vi begikk for den nye republikk

Torggata Blad er et kompromissløst uavhengig blad og nettmagasin – en humoristisk, systemkritisk og informativ utgivelse som sparker til venstre og høyre, oppover og nedover og midt i balla.

Pr. 2023 er Torggata Blad et forum for en fargerik forsamling av bidragsytere med varierende interesser og orientering. Det er en rar og forhåpentligvis skjærende stemme i koret av norske magasinutgivelser.

Torggata Blad ble grunnlagt i 2007 av
Bror Wyller (forfatter og lege)

Torggata Blad er støttet av: