Duloksetin

Duloksetin

Infokapsler om virkningen SNRI-preparatet Duloksetin har på signalstoffene i hjernen.

Tekst Redaksjonen Illustrasjon Skjermdumper fra youtube-kanalen Pika Grape Snack

Duloksetin er et antidepressiva og et såkalt SNRI-preparat. SNRI står for Serotonin Noradrenalin Reuptake Inhibitor. Duloksetin blokkerer de mottakerne i hjernen som tar opp signalstoffene serotonin og noradrenalin. Medisinen gjør altså at mengden av de to stoffene i hjernen øker, fordi de ikke tas opp.
Serotonin styrer blant annet humøret vårt, mens noradrenalin ofte kalles kroppens «kjemp eller flykt»-hormon.       
Kilder: drugs.com og pro.medicin.dk

FDA advarer

FDA skriver blant annet at:
«Pasienter og pårørende skal oppmuntres til å være oppmerksomme ved angst, panikkanfall, søvnløshet, irritabilitet, aggressivitet, impulsivitet, rastløshet, mani og andre usedvanlige endringer i atferden…»
«Slike symptomer kan være relatert til en økt risiko for selvmordstanker og selvmordsatferd og indikere et behov for tett oppfølging og endringer i medisineringen.»
Kilde: fda.gov

Duloksetin = Cymbalta, Xeristar og Yentreve

Duloksetin selges i Norge under navnet Cymbalta og Xeristar til bruk mot depresjon, angst og nervesmerter (smerter som forårsakes av nerveskader etter diabetes) og under navnet Yentreve mot inkontinens.
Bivirkningene står på innleggsseddelen til Cymbalta. En del av bivirkningene står også på innleggsseddelen til Yentreve.       
Kilder: drugs.com og Norsk legemiddelhåndbok
 
Man skal være obs på bivirkningene, men også være klar over at humørstabiliserende medikamenter tar ca. tre uker før de eventuelt begynner å virke i positiv retning. Under disse ukene bør bruker eller pårørende følge nøye med på forandringer som ikke har vært til stede før. Det er svært risikabelt å bråslutte på egenhånd med disse medikamentene. Nedtrapping bør skje gradvis og i samsvar med hva legen anbefaler.

FDA (Food and Drug Administration) er en etat innen det føderale amerikanske Helse- og sosialdepartementet, og er ansvarlig for regulering og overvåkning av mat, legemidler, kosttilskudd, kosmetikk, medisinsk utstyr og blodprodukter i USA.
Kilde: Wikipedia

Torggata Blad er et kompromissløst uavhengig blad og nettmagasin – en humoristisk, systemkritisk og informativ utgivelse som sparker til venstre og høyre, oppover og nedover og midt i balla.

Pr. 2023 er Torggata Blad et forum for en fargerik forsamling av bidragsytere med varierende interesser og orientering. Det er en rar og forhåpentligvis skjærende stemme i koret av norske magasinutgivelser.

Torggata Blad ble grunnlagt i 2007 av
Bror Wyller (forfatter og lege)

Torggata Blad er støttet av: