En nær-Mont Pelerin Society-opplevelse

Torggata Blads lanseringsseminar på The Hub.

«There ain’t no such thing as a free lunch», Milton Friedman

Tekst Harald Lange Foto Arvid Sivertsen og Per Arild Skorgen

Den britiske jernkvinnens ord ble effektivt gjort til skamme denne dagen. De noen og førti påmeldte til Torggata Blads lanseringsseminar kunne nyte en fortreffelig lunsj på The Hubs restaurant, og det ganske gratis. Til gjengjeld ble alle deltakerne på tampen involvert i et gruppearbeid som viste seg å være en produktutviklingsprosess for det kommende pakkeverket «Førstehjelpsskrin mot nyliberalisme», utformet av våre assosierte kunstnere Paul Brady, Hege Vadstein og Maria Vagle.

Dagen hadde startet i 8-tiden på formiddagen med kaffe, mårrabeta og mingling i loungen, før innsjekkingen var unnagjort og konferansier Stein Holte kunne ønske velkommen til dagens seminar og introdusere dagens foredragsholdere og det øvrige program.

Stein Holte ønsker velkommen.

Vi fikk deretter en serie kunnskapsformidlende og inspirerende foredrag fra Ivar Hippe, Marie Storli og Linn Stalsberg.

Hippe tok oss gjennom historikken og utviklingen til MPS-nettverket fra 1947 og fram til i dag:
«Selv om MPS’ ideer nå møter sterk motbør og omfattende kritikk, så er ikke det nyliberale toget gjort i en håndvending å stoppe.»

Storli påpekte i sitt foredrag nødvendigheten av en grunnleggende reformering av økonomifaget:
«Menneskene er grenseløse, naturen er begrensa. Menneskene må ta seg sammen, ellers er naturen fortapt.» Foredraget var basert på en nylig utgitt rapport som kan leses her >>

Stalsberg fokuserte i sitt foredrag på hva nyliberalismen gjør med oss som samfunn og individer:
«Nyliberalismen forandrer vårt menneskesyn, hvordan vi ser på hverandre.»

Etter foredragene ble seminarrommet åsted for et musikalsk santeria-rituale presidert av vår assosierte sjaman Lazaro Oscar Regueiferos Videaud, flankert og akkompagnert av den gitarspillende Chyco Nascimento.

Maria presenterte ritualet og forklarte hvordan Santeria alltid har stått sterkt i den kubanske folketroen [les introduksjonen her >>]. Som kjent har nyliberalismen fått lite fotfeste på den store karibiske øya. Man kan jo ikke utelukke at dette har en sammenheng, uansett gjorde Oscar og Chyco et vakkert rituale som bidro til å lette litt på stemning og humør hos deltakerne etter 3 intense faglige foredrag.

I en røykepause påpekte Ole Pedersen, som forøvrig arrangerte Globaliseringskonferansen denne uka, at Lysglimt var observert i foajeen. Gitt Torggata Blads ufortjente rykte som konspiranoia-romantikere fant jeg det betimelig å understreke at vi ikke hadde invitert ham.

Hvorvidt Lysglimt var invitert til MPS-seminaret som fant sted i etasjen over vårt seminar vet vi ikke, men han var ikke mer å se når innsjekkingen til MPS’ seminar åpnet. For å få innpass i det eksklusive MPS-selskapet må man anbefales av to eksisterende medlemmer.

Med tanke på at flere av de varslede talerne på MPS-stevnet var kjente Trumpister, er det slett ikke utenkelig at Lysglimt kan ha vært en av de inviterte.

Det er en stor sak for vårt lille kollegium å arrangere et seminar av denne typen. Vi strekker oss til våre evners maksimum og litt lenger for å få det til. Heldigvis har vi fått økonomisk drahjelp fra velvillige offentlige velgjørere som Kulturrådet, Norske Billedkunstneres Vederlagsfond og Fritt Ord. Dette har gitt oss muligheten til å leke «store» for en dag og leie oss inn på fasjonable The Hub med et program med profilerte kritikere av den markedsfundamentalistiske tendensen som har martret samfunn over hele kloden de siste 30–40 årene. At MPS åpnet sin Oslo-konferanse på samme sted samme dag var selvsagt ikke tilfeldig. Det var meningen at de skulle merke vårt diskrete nærvær og at vi førte diskusjoner parallelle med deres. Dette var nok til å skape en viss uro blant MPS-arrangørene og dermed også blant de ansatte på hotellet. Spesielt påtakelig ble dette ved de ansattes gjentatte påpakninger til vår assosierte fotograf Åse Karlsen om at hun ikke hadde lov til å ta bilder inne på hotellet, da det var privat grunn(!).

Selv om MPS-nettverket er et eksklusivt selskap med en sterk trang til diskresjon og hemmelighold av temaene for sine interne diskusjoner, så er det ingen hemmelighet at bevegelsen kjenner litt på kritikken som nå hagler mot dem som tropiske stormer fra alle kanter. Formannen for Oslo-konferansen, Lars Nordbakken, har offentlig påstått at «chicago-skolen», som har vært premissgivende og instrumentelle i bevegelsens vekst og framgang de siste 30–40 åra, er «død» og at det nå er den «snillere» europeiske sentrumsliberalismen som er den toneangivende retningen. Hippe bestrider dette i sitt foredrag, og påpeker at «chicagoskolens» sjef Buchanan fortsatt har en suveren og ubestridt posisjon i bevegelsen. Han mener bevegelsen nå foretar en «skinnmanøver» for å beholde sin posisjon, uten at det kommer til å bety noen vesentlig endring av den forretningsorden vi har lært å kjenne gjennom 40 år med markedsfundamentalistisk politikk.

De fleste av seminardeltakerne kom kunnskapsmessig beriket og inspirerte fra opplevelsen, som i grundtvigiansk sammenheng må anses som en suksess. Noen av deltakerne var kritiske til at vi ikke brakte noe klart og ferdig alternativ til dagens forretningsorden, men det er jo faktisk litt vel mye å forvente av vårt ringe kollegium med våre sterkt begrensa ressurser.
Se evalueringsskjemaene her:
gruppe 1gruppe 2gruppe 3gruppe 4gruppe 5

Man kan velge å se det hele som en stor vits, og at den som ler sist ler best. Men vi er alle i den samme båten, og når skuta går ned midtfjords er det ikke hen som forårsaket havariet som ler sist, men den som klatret høyest i riggen og dermed blir den siste til å drukne. Etter avslutning på The Hub samlet flere av deltakerne seg til et sosialt etter-symposium på Kunstsmia, og det ble megen latter og blide tryner. Ennsålenge kan vi i vår fredelige og relativt lite berørte kant av verden skru av de beinharde realitetene og finne glede i hverandres selskap.

Torggata Blad er et kompromissløst uavhengig blad og nettmagasin – en humoristisk, systemkritisk og informativ utgivelse som sparker til venstre og høyre, oppover og nedover og midt i balla.

Pr. 2023 er Torggata Blad et forum for en fargerik forsamling av bidragsytere med varierende interesser og orientering. Det er en rar og forhåpentligvis skjærende stemme i koret av norske magasinutgivelser.

Torggata Blad ble grunnlagt i 2007 av
Bror Wyller (forfatter og lege)

Torggata Blad er støttet av: