Etterrettelighet

Vi som presse pretenderer å være etterrettelige, dermed en smule forskere, for historieforskeren gjelder en setning ”En kilde er ingen kilde”, som en type maxime, en bevisstgjøring, en kilde må sjekkes.
Sitater må være korrekte, ikke minst når det gjelder prominente personer, hvis ikke kan du bli saksøkt.
Det var ikke det jeg sa, og greier, dette er en sak vi må bekymre oss om.
Hvor er dette? På bildet? Jeg veit det, for jeg var der, tok bildet.
Dette er en påstand, jeg kan ha tatt bildet fra nett, fra andre, stjålet det.
Der satt jeg en del, for en stund siden, dette er Bomba pub i Krakow, dette er fra 4. september 2010. Man ser askebeger på bordet, dette var før røykelov ble innført i Polen.
Jeg føler meg fram til en setning om dette, personlig etterrettelighet er poenget.
For å kunne stole på noen, må du kunne være trygg på det, slik trygghet tilstreber Torggata Blad.

Torggata Blad er et kompromissløst uavhengig blad og nettmagasin – en humoristisk, systemkritisk og informativ utgivelse som sparker til venstre og høyre, oppover og nedover og midt i balla.

Pr. 2023 er Torggata Blad et forum for en fargerik forsamling av bidragsytere med varierende interesser og orientering. Det er en rar og forhåpentligvis skjærende stemme i koret av norske magasinutgivelser.

Torggata Blad ble grunnlagt i 2007 av
Bror Wyller (forfatter og lege)

Torggata Blad er støttet av: