Exit Hauskvartalet

Etter at Hausmania i fjor trakk seg fra Kvartalsaksjonen «Bevar Hauskvartalet» og la ned sine ambisjoner for det byøkologiske forsøkskvartalet har det vært en utbredt oppfatning at saken er tapt. Det er bare delvis riktig.

Tekst: Harald Lange Foto: Åse Karlsen

Det «byøkologiske forsøkskvartalet» er nå helt utenfor vår kontroll, og situasjonen vi står i åpner for en redefinering av byøkologi på eiendomsbransjens premisser. Dette må vi være på vakt for og forberede oss på.

Hausmania og Vestbredden frister fortsatt en utsatt tilværelse i Vega/Urbanium-kvartalet, og det er viktig å holde på en fortsatt oppmerksomhet rundt utviklingen. Ikke minst dersom byrådet vil fortsette å insistere på at dette ER det byøkologiske forsøkskvartalet, da har vi en situasjon som kan ende med en kamp om retten til å definere byøkologi i en rikspolitisk kontekst. Dersom Hauskvartalet ender opp som eiendomsbransjens «byøkologiske utstillingsvindu» vil det kort og godt være noe å skamme seg ihjel over å ha bidratt til. Konsekvensene er så graverende at vi helst lar være å tenke på det eller prate om det. Men det må vi, med tid og stund. Hausmanias ledelse har i saken bundet sin troverdighet opp til byrådets engasjement og garantier. Hittil har vi sett lite til noen av delene. Det foreligger i skrivende stund ingen garantier eller strategier for å forhindre et uønsket utfall.

Hausmanias medlemmer har det siste året vært engasjert i varierende grad av den forestående utviklingen av Elvegården. Arkitektbyrået Pir 2 har designet og leder «medvirkningsprosessen» rundt programmeringen av innhold i den nye Elvegården.

Eiendomsforvalter EBY har lagt inn noen premisser for den videre utviklingen som ikke uten videre går greit ned med de berørte medlemmene. Premissene vi har blitt presentert er at bygning og påbygg forutsettes revet for å gi plass til et nybygg, uten at det foreligger en ordentlig material- og kostnadsanalyse, og at det ikke vil bli tilbudt erstatningslokaler til de 13-14 medlemsstandene som mister sine lokaler(!). Samvirkets ledelse har kun motvillig og under press fra de berørte medlemmene gått med på å «ta saken opp med byrådet».
Dertil skal den nye Elvegården i følge EBY prioriteres for publikumsrettet virksomhet og være «åpent for byens befolkning», på bekostning av de studio- atelier- og verkstedsfasilitetene som våre interessenter og målgrupper ønsker seg.

Nå har Podium Galleri også en egen agenda i saken. De vil ha et s.k. White Cube-galleri i Elvegården, som vil legge beslag på mesteparten av Elvegårdens to nederste etasjeplan, de s.k. «hallene». De har lagt en gjennomarbeidet skisse inn i «medvirkningsforumet», som de også lobbyerer aktivt for.
Et skinnende, påkostet tempel for tilbedelse av guden Kunst vil nok falle i smak hos EBY og deres likesinnede i saken, men det er et langt skritt vekk fra tanken om Hausmania som et ressurs- og fasilitetssenter for de frie kunst- og kulturmiljøene.

Stemningen innad på Hausmania har til tider vært bedre enn den har vært gjennom denne vinteren, men det begynner å bli en stund siden..
En gruppe medlemmer og interessenter har selv tatt tak i det, på initiativ fra Fundatias Åse Karlsen og Macabarets Kristin Hovland, og utformet et forslag til programmering av «hallene» som samsvarer med brukernes og interessentenes behov og ønsker. Samtidig imøtekommer forslaget EBY’s ønske om «åpenhet for byens befolkning», gjennom å tilrettelegge deler av lokalene til offentlig rettet virksomhet som kulturkafe og scenerom til fleksibelt bruk. Skissen er blitt framlagt for «medvirkningsforumet» i april, uten at det gjorde øyensynlig inntrykk på EBY’s representanter.

SISTE: Hausmanias ledelse har faktisk tatt et initiativ til en avklaring med byrådet, med trykk på viktigheten av erstatningslokaler for de berørte i anleggsperioden. For de berørte oppleves dette som lovlig seint og lite offensivt, men det avventes likevel en forhåpentlig positiv tilbakemelding fra byrådskontorene, like forhåpentlig i tide til å dempe misnøyen og motivere til ny, felles innsats.

Torggata Blad er et kompromissløst uavhengig blad og nettmagasin – en humoristisk, systemkritisk og informativ utgivelse som sparker til venstre og høyre, oppover og nedover og midt i balla.

Pr. 2023 er Torggata Blad et forum for en fargerik forsamling av bidragsytere med varierende interesser og orientering. Det er en rar og forhåpentligvis skjærende stemme i koret av norske magasinutgivelser.

Torggata Blad ble grunnlagt i 2007 av
Bror Wyller (forfatter og lege)

Torggata Blad er støttet av: