Flass

witkacy

I brennpunkttida var alt feil. Den dialogiske forstand er bygd på metafysikk. Noe ligger i bånn for samtalen, frigjøring!
Den kritiske filosofi foredrar frigjøring for en selv og andre! Frihet!
Frihet fra indre og ytre bindinger!
Ta Aftenposten i dag, regjeringsorganet, som glorifiserer pølseboden Norge. En pølse i slaktetida! De bestemmende dyrkes rent religiøst!
En NTB-journalist, Bjørn Kristiansen, skriver om budsjettforliket i regjeringen der man snakker som om dette er en type prestasjon. En idrettsreportasje!
Og så er det dumhet. Hva er det folk lærer på Blindern? Sitater! Det påstås at Siv Jensens bruk av oljepenger er historisk. Det er feil! Feil tenkning! Hva er poenget med å være historisk! Den første som bruker av oljefondet! Ingen legitim interesse!
Man begynner å lure, surt. Det er sammenblanding av diskurser!
Stanislaw Ignacy Witkiewicz, kalt Witkatcy, polsk kunstner, skrev epokegjørende teaterstykker, fra han var 8 år.
Det er insprerende. Til bruk! Dette er historisk! Viktig! Jeg oppdaget Witkacy i Polen, da jeg bodde der.
Witkacy teater er en tredje metode, mellom Stanislavskij og Brecht!
Poengtering av nytelsen!
Historiske begivenheter bringer verden framover!
Den franske revolsujon er historisk!
Jean Jacques Rousseau er historisk viktig! Pioner! Den sosiale kontrakt! Adam Smith er historisk, med verket The Wealth of Nations!
Det historiske er ikke det som blir nevnt i historiebøkene, det som huskes!
Siv Jensen er ikke historisk, men en som er tegn på at Norge ikke lenger øker sin oljeformue! Det er sant, og et viktig faktum.
Blurred vision! Dette bringer ikke verden framover!
Derfor er denne journalisten og Aftenposten som trykker det KLAKKØRER! Løgnere!

Torggata Blad er et kompromissløst uavhengig blad og nettmagasin – en humoristisk, systemkritisk og informativ utgivelse som sparker til venstre og høyre, oppover og nedover og midt i balla.

Pr. 2023 er Torggata Blad et forum for en fargerik forsamling av bidragsytere med varierende interesser og orientering. Det er en rar og forhåpentligvis skjærende stemme i koret av norske magasinutgivelser.

Torggata Blad ble grunnlagt i 2007 av
Bror Wyller (forfatter og lege)

Torggata Blad er støttet av: