Forebyggende journalistikk

Fyll og fanteri
Hva er sant? vi ferdes blant folk, her og der, overalt, en som skriver om en hendelse er som oss, som ferdes der det skjer og der folk prater. En journalist er en som blir sendt til der det skjer. Vi er ikke der det skjer. Torggata Blad var ikke i Paris da det skjedde, vi dro dit heller ikke like etterpå, vi lodda ikke stemninga der.
Men vi er her, og sitter for en tid blant folk på pub og prater om saken. Hva skjedde i Paris. Hvorfor?
Nei og ja, jaget etter nyheter er ikke legitimt. Det er ikke riktig å se noe som skjer som en nyhet, faktisk!
«Nyheter» er ikke.
Aviser omtaler folk som det hender noe med.
Aviser tar i den forstand feil.
Hendelsen i Paris burde vært forutsett.
Nemlig. Dermed lanserer vi dermed forebyggyggende journalistikk.
Det er viktig. Det dreier seg om å se hva som skjer i forkant, rett og slett!

Torggata Blad er et kompromissløst uavhengig blad og nettmagasin – en humoristisk, systemkritisk og informativ utgivelse som sparker til venstre og høyre, oppover og nedover og midt i balla.

Pr. 2023 er Torggata Blad et forum for en fargerik forsamling av bidragsytere med varierende interesser og orientering. Det er en rar og forhåpentligvis skjærende stemme i koret av norske magasinutgivelser.

Torggata Blad ble grunnlagt i 2007 av
Bror Wyller (forfatter og lege)

Torggata Blad er støttet av: