Fra Gokk

Pancreasklinikken
Galleri Balltre. Fandenivoldskheten sprer seg med en viss hastighet. Nei, i Afrika er Gokkesen ikke nå, men det bor folk der, det skal være visst, i Kongo og rundt, nei, jeg ser ikke dette som noe problem. Jeg er en som vet en hel del, det er det, og i denne forbindelse er det sikkert riktig å snakke med folk her og der, strengt nødvendig. Följa med tiden ja, det er ikke dumt, men hvor er tiden, på gata? HardHaus er en fyr jeg ikke kjenner så godt, han kan noe med kampsport, og det er jo av interesse, til tider, fett.
Å gå inn i tidens kappspringing, i media, det er over stokk og stein, seff, men det er jo ikke nyheter som viderebringes, det er rykter.
Ja, det er merkelig hvordan verden henger sammen, tolke det som skjer, det som står i avisa, hva politikerne sier, retorikk, for makt, når fibrene vibrerer, er det noe som skjer, i verden. Når det blomstrer, vet vi noe.

Torggata Blad er et kompromissløst uavhengig blad og nettmagasin – en humoristisk, systemkritisk og informativ utgivelse som sparker til venstre og høyre, oppover og nedover og midt i balla.

Pr. 2023 er Torggata Blad et forum for en fargerik forsamling av bidragsytere med varierende interesser og orientering. Det er en rar og forhåpentligvis skjærende stemme i koret av norske magasinutgivelser.

Torggata Blad ble grunnlagt i 2007 av
Bror Wyller (forfatter og lege)

Torggata Blad er støttet av: