Fra Torggata-synspunkt

Vi har i en del saker en konkret oppgave, gjøre noe med de forholda vi lever under alltid, og snakke fritt. En avis refererer, en politiker handler, det er det klassiske, men vi er ikke sånn, vi spøker i kulissene alltid, og snakker med dem som har interesse for saka vi skriver om, her i gata er det nokså traust, og alt er en refleks av hele verden alltid. Vi er ikke i Syria, og er glade for det, men vi aner en kulisse her av eksisterende mannfolk som er som blødmer.
Ja.
Sann mine ord, det dreier seg om en stemning i stil med det fresende der man ikke kan ha denne mannsdominansen i verden, det er det viktigste å gjøre noe med.

Torggata Blad er et kompromissløst uavhengig blad og nettmagasin – en humoristisk, systemkritisk og informativ utgivelse som sparker til venstre og høyre, oppover og nedover og midt i balla.

Pr. 2023 er Torggata Blad et forum for en fargerik forsamling av bidragsytere med varierende interesser og orientering. Det er en rar og forhåpentligvis skjærende stemme i koret av norske magasinutgivelser.

Torggata Blad ble grunnlagt i 2007 av
Bror Wyller (forfatter og lege)

Torggata Blad er støttet av: