Gateplan

Plan for gata? Gutter, jeg har en plan for Ljan. Hva med Kubaparken? Da blir det baluba! En bystyrepolitiker har mange hensyn i sin virksomhet. Dette er å tenke på, i forhold til jobbens karakter, man må holde tunga rett i munnen.
Politikere har makt, til å prioritere saker, rett og slett. Dermed har man plikt til å forklare hvorfor man gjør dette og hint.
Selvsagt, det hører med til jobben, klare saker og programmer er det som har interesse.

Torggata Blad er et kompromissløst uavhengig blad og nettmagasin – en humoristisk, systemkritisk og informativ utgivelse som sparker til venstre og høyre, oppover og nedover og midt i balla.

Pr. 2023 er Torggata Blad et forum for en fargerik forsamling av bidragsytere med varierende interesser og orientering. Det er en rar og forhåpentligvis skjærende stemme i koret av norske magasinutgivelser.

Torggata Blad ble grunnlagt i 2007 av
Bror Wyller (forfatter og lege)

Torggata Blad er støttet av: