God

Journalistikk er godt. Man vil det gode. Platons Staten handler om dette. Og dette er hans politikk. Hvordan skal samfunnet styres?
Goddag, vil enkelte si, journalistikk skal komme med nyheter! Mon det. Nei, pressen er den fjerde statsmakt, sånn er det. Man må være seg bevisst dette.
I Staten fins Hulelignelsen, der folk flest er i drømme, ikke bevisste, ser ikke virkeligheten. Videre Linjelignelsen, der den høyeste fornuft er fornuft. Jürgen Habermas prater om diskursetikk, at fornuften skal rå i samtaler om emner, det være seg politikk, etikk, estetikk, og dette holder.
Det gode er den gode samtale, dette vet folk hva er.
Ja, så da gjelder det for avisene å skape den gode samtale i samtale, en bredere offentlig debatt.

Torggata Blad er et kompromissløst uavhengig blad og nettmagasin – en humoristisk, systemkritisk og informativ utgivelse som sparker til venstre og høyre, oppover og nedover og midt i balla.

Pr. 2023 er Torggata Blad et forum for en fargerik forsamling av bidragsytere med varierende interesser og orientering. Det er en rar og forhåpentligvis skjærende stemme i koret av norske magasinutgivelser.

Torggata Blad ble grunnlagt i 2007 av
Bror Wyller (forfatter og lege)

Torggata Blad er støttet av: