Grøntgruppa lørdag 30. mai.

Grøntgruppa på Hausmania inviterer til geriljaplanting og byttemarked for frø og planter i Vestre Elvebakke lørdag 30. mai. Foruten å markere en sen start på sesongen inngår arrangementet i den internasjonale kampanjen Porch Placemaking Week, hvis hensikt er å framheve urban jordbrukskultur via lokale initiativer.

Tekst Harald Lange Foto Åse Karlsen

Grøntgruppas Åse Karlsen oppfordrer deltagerne til å medbringe overskuddsplanter og frø til såing/utplanting og byttemarked. «Har du ikke noe annet så se i krydderhylla om du har valmuefrø», sier hun, «valmuer gror på de fleste underlag og vil kunne utgjøre et vakkert og fargerikt innslag utover sommeren.»

Leirskråningen i Vestre Elvebakke ligger mellom Hausmania, Vega Scene, Elvebakken Vgs og Akerselva og er regulert til park/friområde. Det har imidlertid ikke vært gjort noen tiltak for å oppgradere området siden 2016, og det framstår i dag som forsømt. Noen ville vekster og blomster har funnet rotfeste i leirskråningen, men det er mye bare flekker og Karlsen ønsker seg et frodig og blomstrende villniss her. Grøntgruppa har i år utvidet bifarmen sin med nok en flokk, og Karlsen håper dette tiltaket vil gi biene et større ressursgrunnlag å jobbe med utover i sesongen.

Det tillyste arrangementet starter klokken 12, og vil være tilrettelagt med plass for frø- og plantebytte, noen kubikkmeter dyrkbar jord til å slå inn i den karrige leirskråningen og enkel bevertning innenfor hva logistikken tillater. Folk oppfordres til å medbringe egne redskaper til utplanting, som plantespader o.l.

FrøyaOne og JahTea fra Oslo Dub Club vil stå for musikk til arbeidet.

Torggata Blad er et kompromissløst uavhengig blad og nettmagasin – en humoristisk, systemkritisk og informativ utgivelse som sparker til venstre og høyre, oppover og nedover og midt i balla.

Pr. 2023 er Torggata Blad et forum for en fargerik forsamling av bidragsytere med varierende interesser og orientering. Det er en rar og forhåpentligvis skjærende stemme i koret av norske magasinutgivelser.

Torggata Blad ble grunnlagt i 2007 av
Bror Wyller (forfatter og lege)

Torggata Blad er støttet av: