Grunnplanet

Det er gutta på gølvet som gjelder. Grasrota, folk, godtfolk. Folkets tale er poenget, og det må føres inn i offentligheten. Folkets tale, folkets røst, er livsnødvendig for samfunnets helse, det folkelige skal bestemme. Folk vil ha jobb. Kjærlighet, ekthet, menneskelighet, sånn er det bare.
Folk er folk, og folk behandler hverandre pent og med respekt, orker ikke fjas og mas og snobberi. Folk er folk!
Folkets røst er å påpeke godt vær og dårlig stemning. Folk skjønner bare sitt eget beste. Oppfør deg som folk!
Grunnplanet krever forskjellige ting som lik lønn for likt arbeid, 6-timersdagen og så videre, fra Arilds tid, arbeiderbevegelsen er der. En lønn å leve av! For faglig arbeid! Respekt for arbeiderne! Mot monopolkapitalen, LO på din side!
Når grunnplanet setter seg i bevegelse, tar til motmæle mot å bli utnytta, skjelver Kapitalen, og Staten, og sånn er det bare.
Vi fotfolket i Torggata vet med oss selv at vi må oppføre oss som folk mot alle, og grunnkreftene i samfunnet er der. Mot fjasemakeri!

Torggata Blad er et kompromissløst uavhengig blad og nettmagasin – en humoristisk, systemkritisk og informativ utgivelse som sparker til venstre og høyre, oppover og nedover og midt i balla.

Pr. 2023 er Torggata Blad et forum for en fargerik forsamling av bidragsytere med varierende interesser og orientering. Det er en rar og forhåpentligvis skjærende stemme i koret av norske magasinutgivelser.

Torggata Blad ble grunnlagt i 2007 av
Bror Wyller (forfatter og lege)

Torggata Blad er støttet av: