Gud 2.0

De utstoppede skrottene og hodene… Steinar Caspari på Galleri M15.

Tekst Harald Lange Foto Åse Karlsen

Steinar Casparis nye utstilling påpeker den grandiose kollektive hybrisen forbrukersamfunnet representerer gjennom en vittig gjenbruk av utstoppede dyr.

Galleri M15 er for anledningen gjort til en pop-up-butikk for gamle jakttrofeer som gjennom kunstnerens behandling har fått en ny «look», og dermed fornyet aktualitet. Caspari har hatt god hjelp av sin kuratorpartner Kjartan Farnes, som har oppsøkt et større antall dødsbo for å skaffe grunnmateriale for Casparis prosjekt. For dagens generasjon har det ikke lenger den samme appellen å henge et elghode på veggen, som det hadde for oldefar som skjøt dyret. Farnes har gitt Caspari rikelig tilgang på dyr kjent fra hjemlig natur såvel som hoder av afrikanske hjortedyr.

De utstoppede skrottene og hodene, jakttrofeer fra en svunnen tid, har fått en make-over med spraymaling og framstår som pimpa versjoner av sine originale framtoninger.

Det hele kan fortone seg som en bisarr spøk, og kunstneren utelukker ikke at det er et element av humor i dette. Samtidig er det underliggende alvor i denne leken med fordums artefakter som på mange måter har gått ut på dato.

Dødskult

Tittelen «Gud 2.0» henspiller på hvordan menneskene overskrider sine naturlige begrensninger og trer i Guds sted, med rett til å avgjøre hva som skal leve og hva som skal dø.

Utstillingen blir med dette en kommentar til den skremmende grenseløsheten i menneskenes kollektive adferd, og de gamle jakttrofeene tjener som konkrete bilder på dette.

Casparis visuelle fornyelse av objektene blir i seg selv en overskridelse av natur og skaperverk, som om forklaringen på at de ikke lenger er gangbare og salgbare i konteksten av det moderne hjem beror på at naturen har formet dem for grå og kjedelige, og at de vil ta seg bedre ut med litt oppfriskede farger og tegninger. De gjør forsåvidt det, i all sin absurditet.

Norsk Mose & Design har bidratt med preparert mose og design.

Utstillingen er et rent gjenbruksprosjekt, ingen dyr har lidd overlast i prosessen.

Galleri M15 drives av Nydalen Kunstskole og ligger i Majorstuveien 15, på hjørnet av Industrigata.

GUD 2.0:
Åpningstider:
Lørdag 15. Januar 10:00 – 18:00
Søndag 16. Januar 12:00 – 16:00Fredag 21. Januar 15:30 – 21:00
Lørdag 22. Januar 10:00 – 18:00
Søndag 23. Januar 12:00 – 16:00

Fra utstillingsteksten:

Vi former verden i vårt selvbilde. Selvbildet lever av anerkjennelse. Vi skal ha de beste opplevelsene, de mest spennende livene, de vakreste husene og de kuleste tingene. Jakten på superlativene gjør oss grenseløse. Mot det grenseløse blir alle andre forsvarsløse.Utstillingen GUD 2.0 leker med grenseløsheten og tanker om at mennesket opptrer omnipotent i sin kontekstuelle eksistens. Utstoppede dyr representerer en side ved mennesket som fascinerer meg, men som jeg ikke forstår. Om dyr hadde samme muligheter som vi, ville de da ha pyntet hjemmet sitt med utstoppede mennesker?

https://www.steinarcaspari.no/utstillinger

Torggata Blad er et kompromissløst uavhengig blad og nettmagasin – en humoristisk, systemkritisk og informativ utgivelse som sparker til venstre og høyre, oppover og nedover og midt i balla.

Pr. 2023 er Torggata Blad et forum for en fargerik forsamling av bidragsytere med varierende interesser og orientering. Det er en rar og forhåpentligvis skjærende stemme i koret av norske magasinutgivelser.

Torggata Blad ble grunnlagt i 2007 av
Bror Wyller (forfatter og lege)

Torggata Blad er støttet av: