Lucian Sandu-Milea åpner døren inn til et "nytt" Hausmania

Hausmanias inngangsparti med ny look

Hausmanias inngangsparti har fått en ny og kledelig utsmykking etter intern konkurranse.Siden starten på februar har de rumenske kunstnerne Lucian Sandu-Milea og Ana Cristina Toma vært aktive i morgen- og formiddagstimene med cans og tape i den lille inngangshallen. Daglig har de etterlatt en eim av spray og et verk i stadig utvikling til husets brukere og besøkende, fram til det ferdige arbeidet ble markert med en enkel seremoni lørdag 10. februar.

kunstnernes skål. fv. Lucian, Ana, Åse og Harald. foto: Harald Medbøe

 

Inngangshallen er det første rommet man entrer når man går inn Hausmanias gatedør fra Hausmannsgate. Rommet er i to nivåer, med en 3-trinns trapp fra gatenivå opp til etasjeplan. Trappen er gjennom strukturelle inngrep av nyere dato halvert i bredden for å gi plass til en rullestolheis på høyre halvdel. Øvre nivå ender i tre dører, Galleri Podium til venstre, Kafe Hærverk til høyre og resten  av kultursamvirket rett fram. Rommet har de siste årene framstått som «shabby» og dertil elendig redigert, noe som har gitt et helt annet inntrykk til besøkende enn hva det aspirerende kultursamvirket ønsker.

Som et tiltak utlyste kultursamvirkets ledelse i desember en «Intern kunstkonkurranse» blant sine medlemmer. Premien var dekning av utgifter til gjennomføring og et beskjedent honorar. Dette var forlokkende nok til at den oppnevnte jury fikk et snaut titalls kvalifiserte forslag til vurdering. Juryen, bestående av Ignas Krunglevicus, Vegard Heskestad og Madeleine Park valgte å gi pris og tillit til bidraget fra kunstnettverket Fundatia(ex-V.L.Fundatia), utformet av Lucian Sandu-Milea, veiledet og kuratert av Åse Karlsen og undertegnede.

Lucian Sandu-Milea: sketch for Hausmania

Juryens avgjørelse ble publisert av daglig leder Anne Thomassen på Haus-forum 18. januar. Her siteres det fra juryens begrunnelse:

Valknuten er en symmetrisk, knuteliknende figur som består av en sammenhengende strek med flere runde, firkantede eller trekantede løkker. Disse grafiske figurene har en lang historie over store deler av verden. Den særegne formen har blant annet vært brukt som dekor, som symbol for guddommer og som vern mot onde krefter og magi.
Valknuten betegner også en spesielt innviklet knute eller en knute uten synlig ende, altså ulike typer evighetsknuter som endeløse slynger som går tilbake til seg selv.
Åse sitt forslag refererer også til arkitekturen på huset som er satt sammen av mange elementer og kranen som er et landemerke. Identiteten til huset er ivaretatt på en god måte. Prosjektet er gjennomførbart innenfor rammene og juryen ser for seg et godt resultat.

Bucuresti-baserte Sandu-Milea kom personlig til Hausmania sammen med sin medarbeider og kjæreste Ana Cristina Toma i månedsskiftet januar/februar for å utføre bestillingen.

Lørdag 10. februar ble det ferdige verket feiret med en enkel seremoni i den fornyede inngangshallen. Reaksjonene fra medlemmer og brukere har vært overveldende positive.

 

Fundatia’s prosjektleder Åse Karlsen er stolt, rørt og takknemlig for innsatsen og det foreliggende resultatet.
«Det føles godt å få denne anledningen til å vise hva vi handler om. Dette er et verk som i alle ledd av operasjonen viser den standarden vi etterstreber. Dette er en  tydeliggjøring av kraften i relasjonell estetikk.»
Vincent Lunge Fundatia ble startet i 2010 i Dutulesti, Romania, og er i dag den eneste aktive grenen av nettverksparaplyen VLI.  Sandu-Milea har vært tilknyttet nettverket siden 2013, og er til daglig leder ved kunstkollektivet Carol 53 i Bucuresti.

 

 

Torggata Blad er et kompromissløst uavhengig blad og nettmagasin – en humoristisk, systemkritisk og informativ utgivelse som sparker til venstre og høyre, oppover og nedover og midt i balla.

Pr. 2023 er Torggata Blad et forum for en fargerik forsamling av bidragsytere med varierende interesser og orientering. Det er en rar og forhåpentligvis skjærende stemme i koret av norske magasinutgivelser.

Torggata Blad ble grunnlagt i 2007 av
Bror Wyller (forfatter og lege)

Torggata Blad er støttet av: